Sisältöjulkaisija

angle-left Hiilineutraali kiertotalouskaupunki – suunnitellen ja rakentaen (HIKKA) -hanke 2022–2023
 

Hiilineutraali kiertotalouskaupunki – suunnitellen ja rakentaen (HIKKA) -hanke 2022–2023

Syyskuussa 2022 alkaneessa Hiilineutraali kiertotalouskaupunki – suunnitellen ja rakentaen (HIKKA) -hankkeessa luodaan pysyviä toimintamalleja kiertotalouden ja vähähiilisyyden huomioimiseksi Joensuun kaupungin kaupunkiympäristön toimialalle. Hanke on käynnissä 1.9.2022–31.8.2023.

Kaupunkiympäristöön toimialan vastuualueeseen kuuluvat Joensuun maankäytön ja kaupunkiympäristön suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito, lupa- ja viranomaistoiminnot, liikennesuunnittelu ja joukkoliikenne, kaupungin maaomaisuus ja kaupungin toimitilojen hallinnointi. Joensuun vesihuollosta vastaava Joensuun Vesi -liikelaitos kuuluu myös osaksi kaupunkiympäristön toimialaa.

Hankkeen alussa selvitetään kaupunkiympäristön toimialan yksiköiden keskeisimmät toiminnot ja nykyiset vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta tukevat toimintatavat. Tämän jälkeen toimintoihin ideoidaan ja otetaan mukaan uusia vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta edistäviä toimintatapoja. Lopulta uusille toimintatavoille luodaan selkeät ohjeet ja seurantatavat. Hankkeen tavoitteena on, että kaikessa kaupunkiympäristön toiminnassa huomioidaan vähähiilisyyden ja kiertotalouden näkökulmat.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 100 000 €, josta ympäristöministeriön osuus on 70 000 € ja kaupungin osuus 30 000 €.