Sisältöjulkaisija

angle-left Ilmastokumppani Fortum
 

Fortum

Fortum Power and Heat Oy allekirjoitti ilmastositoumuksen 21.8.2018 ja sitoutui seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Hiilineutraalin kaukolämmön tuotantoon siirtyminen Joensuussa 2020-luvun loppuun mennessä
 • Kaukolämmön tuotannossa vuonna 2025 tuotetaan 80 % uusiutuvilla energialähteillä
 • Kauko- ja aluelämmön laajentaminen koko kaupungin alueella 
 • Uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton edistäminen kiinteistöillä erityisesti öljylämmityksestä luopuville
 • Avoimen datan jakaminen kaupungin avoin data verkossa energiankulutuksen osalta reaaliajassa  
 • Hukkalämpökohteiden tunnistaminen ja hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämmön tuotannossa
 • Kulutusjouston edistäminen kaukolämpöä käyttävissä kiinteistöissä
 • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen omassa toiminnassaan ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton edistäminen myös alihankkijoidensa toiminnassa
 • Päästökompensaatiomahdollisuuksien etsimiseen osallistuminen Joensuun kaupungin alueella
 • Sähköautojen latauspisteverkoston laajentaminen Joensuussa
 • Aurinkosähkön tuotannon kasvattaminen Joensuussa aurinkosähkövoimaloilla

Fortumin Joensuun liiketoiminta siirtyi vuonna 2020 Savon Voima Oy:lle. Savon Voima Oy liittyi Joensuun ilmastokumppanuusverkostoon vuonna 2020.