Sisältöjulkaisija

angle-left Ilmastokumppani Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta ISYY
 

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta ISYY

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta ISYY allekirjoitti ilmastositoumuksen 26.10.2017 ja sitoutui seuraaviin toimenpiteisiin:

  • Sitoudutaan ylioppilaskunnan ympäristöohjelmaan ja sen kehittämiseen pitkällä aikavälillä sekä päivitetään ohjelma tarvittavin väliajoin
  • Laaditaan konkreettinen ympäristöohjeistus ympäristöohjelman pohjalta
  • Kannustetaan ainejärjestöjä ilmastotekoihin lisäämällä ympäristöviestintää ja opastamalla konkreettisiin toimenpiteisiin ylioppilaskunnan ympäristöohjeistuksen mukaan
  • Seurataan Itä-Suomen yliopiston toimintaa ympäristöasioissa ja pyritään vaikuttamaan siihen tarpeen tullen
  • Kehitetään ylioppilaskunnan kiinteistöjen energiatehokkuutta ja huomioidaan se ympäristöohjeistuksen mukaan korjaus- ja huoltotoimenpiteiden yhteydessä
  • Kehitetään sähkön- ja vedenkulutuksen seurantaa
  • Vähennetään ylioppilaskunnan paperinkäyttöä ja suositaan sähköisiä mainoksia
  • Viestitään jäsenistön suuntaan myös ympäristöasioista ja annetaan esimerkkejä viestinnän avulla ympäristöystävällisemmästä käyttäytymisestä