Sisältöjulkaisija

angle-left Joen­suun kau­pun­ki pe­rus­ti il­mas­to­ti­lin
 

Joen­suun kau­pun­ki pe­rus­ti il­mas­to­ti­lin

10.02.2021 10:27

Joensuun kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.2.2021 perustaa Joensuun päästövähennysten, hiilinielujen ja päästökompensaatioiden tilijärjestelyn eli ilmastotilin. Ilmastotilille kerätään varoja päästövähennys-, kompensaatio- ja hiilinieluhankkeiden rahoittamista varten.

Ilmastotilijärjestelyn kautta voidaan jatkossa tukea kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja niiden sidontaan liittyviä hankkeita sekä uudenlaisia paikallisia päästökompensaatiohankkeita. Sen sijaan, että kaupunki ostaisi markkinoilta päästövähennysyksiköitä, kompensointi voidaan ilmastotiliä hyödyntäen tehdä paikallisten hankkeiden avulla. Lähtökohtana on, että paikallinen päästökompensaatiohanke täyttää kompensaation peruskriteerit.

Paikalliset päästövähennys- ja päästökompensaatiohankkeet voidaan jakaa seuraavaan kolmeen perusryhmään:

  • Luonnon monimuotoisuutta lisäävissä hankkeissa syntyy välillisiä ilmastohyötyjä mm. hiilinielun lisääntyessä kaupungin omistamilla metsäalueilla
  • Kosteikkojen ja joutomaiden kaltaisissa luontokohteisiin liittyvissä hankkeissa pyritään puolestaan saamaan kohdealueita luonnontilaan ja maankäytön muutoksen kautta vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja lisäämään nieluja
  • Kolmas hankeryhmä liittyy energian säästöön ja kestävillä uusiutuvilla energialähteillä tapahtuvaan paikalliseen energiantuotantoon  

Jatkossa kaupunki siis kompensoi omia kasvihuonekaasupäästöjään esimerkiksi laskemalla lentomatkoista syntyville päästöille hinnan ja siirtämällä summan ilmastotilille. Ilmastotililtä voidaan sitten rahoittaa esimerkiksi joutomaiden metsityshanketta.

Tulevaisuudessa myös ulkopuolisten tahojen osallistuminen hankkeisiin saattaa mahdollistua

Ulkopuolisten tahojen osallistuminen hankkeisiin omien kasvihuonekaasupäästöjensä kompensoimiseksi mahdollistuu, mikäli vireillä oleva rahankeräyslain muutos toteutuu ja kompensaatiojärjestelmälle saadaan kansallinen ohjeisto. Kun se otetaan käyttöön, voidaan rahoitusta hyödyntää virallisesti hiilinielujen, kompensaatioiden ja päästövähennysten laskennassa.

Paikallisten päästövähennys- ja kompensaatiohankkeiden tekeminen on jo herättänyt liike-elämän kiinnostuksen. Joensuun kaupungin uusin ilmastokumppani Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) on ensimmäisenä sopinut aloittavansa paikallisen päästövähennys-/kompensaatiohankkeen suunnittelun Joensuun kaupungin kanssa.

Vastaavaa ilmastotilijärjestelyä ei ole vielä toteutettu Suomessa eikä tiettävästi muuallakaan Euroopassa. Esimerkkejä vastaavavan tyyppisestä järjestelystä on Ruotsista, jossa kompensaatiotili on käytössä Växjössä kaupungin omien ilmastotoimenpiteiden tukemiseksi.

Askeleet kaupungin hiilineutraliustavoitteen saavuttamista tukevien paikallisten päästökompensaatiokeinojen kehittämiseen ja Joensuun alueella olevien hiilinielujen lisäämiseen on määritelty marraskuussa 2019 kaupunginhallituksessa hyväksytyssä Joensuun hiilinielu- ja kompensaatiotiekartassa.