Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuun kaupunki ja Joensuun Ortodoksisen seurakunta toteuttavat hiilinielu- ja päästökompensaatiohankkeen
 

Joensuun kaupunki ja Joensuun ortodoksinen seurakunta toteuttavat hiilinielu- ja päästöhyvityshankkeen

13.10.2022 06:14

Joensuu on mukana KUNTANIELU-hankkeessa, jossa kehitetään kuntien keinoja hiilinielujen lisäämiseen ja päästöjen kompensointiin. Joensuun kaupunki pilotoi hankkeessa ilmastotilin käyttöönottoa ja paikallisen hiilinieluhankkeen toteuttamista.

Joensuun pilotin suunnitelmat ovat valmiit ja hiilinieluhankkeen toteuttaminen on käynnistynyt. Turvetuotannosta poistuneilla alueella Huhtilammen Valkeasuolla ja Iiksenjoen varressa olevilla turvepeltoalueilla tehtävät toimenpiteet on aloitettu ja niitä toteutetaan syksyllä 2022 ja keväällä 2023. Alueille on levitetty puutuhkaa lannoitteeksi ja syksyn ja talven aikana tehdään tarvittavat vesijärjestelyt. Metsitettävät alueet istutetaan ensi keväänä.

Joensuun kaupunki on tehnyt yhteistyösopimuksen Joensuun ortodoksisen seurakunnan kanssa pilottihankkeen toteuttamisesta myös seurakunnan omistamalla Ottolan tilalla Huhtilammen Valkeasuolla. Ottolan tilalle istutetaan metsää ja tehdään kosteikkoviljelyalueet. Kosteikkoviljelyssä käytetään pajua ja järviruokoa. Tarkoituksena on biohiilestää pajut niiden korjuun jälkeen ja niittää järviruoko, sekä jättää molemmat kasvattamaan maaperän hiilivarastoja. Tilalle on mahdollisuus tehdä myös alueita, joiden vedenpintaa nostamalla voidaan suoluontoa ennallistaa, sekä pysäyttää turpeen hajoaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen syntyminen.

– Kaupungin kanssa toteutettava hanke on seurakunnalle tilaisuus toteuttaa käytännössä Ortodoksisen kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelmaa, jossa kutsutaan kantamaan vastuuta koko luomakunnasta, kommentoi Joensuun ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Tuomas Järvelin.

Myös hiilinieluhankkeeseen liittyvä ilmastotili-pilotti on valmisteltu. Ilmastotilijärjestely toimii seuraavasti:

  • Hiilinielualueiden nykyiset nielut ja mahdolliset päästöt lasketaan.
  • Toteutettavien toimenpiteiden perusteella lasketaan pilottialueiden hiilinielut eri ajanjaksoille (20, 50, 70 ja 100 vuotta) sekä saavutettava päästöjen vähenemä.
  • Lasketaan hankkeen toimenpiteiden kustannukset (tuhkalannoitus, taimien istutus, taimikon-/metsänhoito, kosteikkoviljelyyn liittyvä biomassan korjuu ja biohiilestys, lisälannoitus jne).
  • Mukaan tulevat tahot määrittelevät kuinka paljon haluavat sitoa omia hiilidioksidipäästöjään. Laskemalla omat kasvihuonekaasupäästönsä saadaan selville paljonko päästöjä olisi tarve sitoa.
  • Kukin taho määrittelee kuinka paljon he ovat valmiita sijoittamaan hiilinieluhankkeeseen. Kyseessä voi olla kertaluontoinen toimenpide (esim. yhden vuoden päästöjen osuus) tai pidemmälle aikavälille ajateltu toimenpide.
  • Mukaan lähtevien tahojen kanssa tehdään yhteistyösopimus, jossa määritellään eri tahojen vastuut ja oikeudet sekä määritellään miten hiilinielut lasketaan ja todennetaan tulevaisuudessa.

– Hankkeessa on päästy hyvään alkuun. Ensi vuonna pilotti saadaan toteutettua ja nähdään, miten ilmastotili toimii käytännössä ja päästöjen kompensointi paikallisesti onnistuu, kertoo Joensuun kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen.

Lisätietoja: Jari Leinonen, ympäristönsuojelupäällikkö, Joensuun kaupunki, jari.leinonen@joensuu.fi, puh. 0503768584

Lisätietoja: Tuomas Järvelin, kirkkoherra, Joensuun ortodoksinen seurakunta, tuomas.jarvelin@ort.fi, puh. 050 347 5605