Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuun vesihuollon hiilijalanjälkeä selvitetään Vesihuki-hankkeessa
 

Joensuun vesihuollon hiilijalanjälkeä selvitetään Vesihuki-hankkeessa

19.05.2022 07:02

Vesihuollon hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden edistäminen (Vesihuki) -hankkeen tavoitteena on edistää vesihuoltolaitosten hiilineutraalisuus- ja kiertotaloustavoitteiden toteutumista sekä päästövähennystoimien tehokasta kohdentamista. Laitoksien tueksi tuotetaan uusi laskentatyökalu ja perustetaan yhteistyöverkosto. Hankkeen päätoteuttajana toimii Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Hiilijalanjälkeä tarkastellaan sekä valtakunnallisella että vesilaitostasolla. Hankkeessa on mukana neljä pilottikohdetta: Kymen Vesi, Kouvolan Vesi, Joensuun Vesi ja Tampereen Vesi. Laitostarkastelut tuottavat tietoa erilaisten toimintaympäristöjen vaikutuksesta hiilijalanjälkeen sekä päästövähennystoimiin, kun laitoksen koko, sijainti ja käytetyt puhdistusmenetelmät vaihtelevat.

Päästövähennystoimien arviointi vaatii aina tapauskohtaista tarkastelua. Vesihuki-hankkeessa kehitetään kaikille avoin web-pohjainen laskentatyökalu, jonka avulla vesihuoltolaitokset voivat tehdä suuntaa antavan arvion oman laitoksensa hiilijalanjäljestä ja vertailla eri päästövähennystoimien vaikuttavuutta.

Hankkeen aikana perustetaan Vesihukiverkosto, joka toimii hyviä käytäntöjä yhteen kokoavana foorumina sekä vesihuoltolaitoksille että kuntatoimijoille. Verkoston avulla toimijat voivat jakaa tietoa, saada vertaistukea ja uusia ideoita toimintaansa.

Hanke on käynnissä 1.4.2022–31.12.2023. Hanketta rahoittavat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto sekä mukana olevat pilottilaitokset eli Kymen Vesi, Kouvolan Vesi, Joensuun Vesi ja Tampereen Vesi. Yhteistyötahoina ovat AFRY ja Vesilaitosyhdistys.

 

(Kuva: Aaron Burden, Unsplash)