Sisältöjulkaisija

angle-left Taloyhtiön asukkaat ryhtyivät kimpassa ilmastotyöhön
 

Taloyhtiön asukkaat ryhtyivät kimpassa ilmastotyöhön

Joensuussa kokonaisen taloyhtiön asukkaat ovat sitoutuneet tekemään ilmastotyötä. Kanervalassa 60-vuotiaisiin Selvaageihin on muodostunut aivan omanlainen yhteisönsä, joka tuonut esiin yhteisöjen tärkeän merkityksen ilmastotyössä. Naapureiden tuttuus, yhteisön tuki ja lainaamisen mahdollisuudet mahdollistavat monia ilmastotekoja.

Mistä kaikki lähti?

Taloyhtiö haki avoimen haun kautta yhdeksi ilmastokortteliksi. Taloyhtiön valituksi tulemisen jälkeen kartoitettiin asukkaiden kiinnostuksen kohteet ja halukkuus erilaisiin ilmastotekoihin. Vastauksia tuli runsaasti. Vastausprosentti oli yli 60 %. Vastausten siivittämänä lähdimme kohti erilaisia ilmastotekoja.

Yhteiskäyttösähköpyörä on ollut menestys

Taloyhtiössä on testattu yhteiskäyttösähköpyörää, jota jokainen asukas voi lainata älykkään taloyhtiö sovelluksen avulla. Pelkästään kahden kuukauden ajalta pyörää oli lainattu 46 kertaa. Keskimääräinen lainaus aika on ollut 4 tuntia. Asukkaat ovat olleet tyytyväisiä yhteiseen pyörään ja lainauksetkin osoittavat, että tarvetta pyörälle on.  Osa asukkaista on jo nyt sitoutuneet osallistumaan taloyhtiön yhteiskäyttöpyörän hankkimiseen. Lopulliset päätökset omasta pyörästä taloyhtiössä tehdään keväällä.

Kuva: Taloyhtiön asukas Ville esittelee ylen toimittajalle yhteiskäyttöpyörää

 

Taloyhtiösovelluksen kautta on ollut myös mahdollista myydä ja ostaa käytettyä tavaraa. Kirppari ja lainaustoiminnan myötä yhteisiin kerhotiloihin perustettiin yhteinen pieni muotoinen kirjasto. Sovellus mahdollistaisi myös pyykkivuorojen ja saunan varauksen, mutta siihen ei olla vielä ryhdytty. Sovellus on uudenlaista kommunikaatiota ja asioiden hoitamista taloyhtiössä. Osaa se helpottaa suunnattomasti, mutta osa suosii vielä perinteisiä menetelmiä. Muutokset vaativat aikaa ja kokeilun halua. Taloyhtiösovellus on saanut 6 kuukauden kokeiluajan.

Taloyhtiössä on oltu aikaisemminkin hyvin edistyksellisiä. Lajittelu mahdollisuudet ovat hyvät ja taloyhtiö on lämmennyt täysin hiilineutraalilla kaukolämmöllä vuoden ajan. Lisäksi taloyhtiössä on käytössä lämmityksen automatiikkaa, joka on tuonut ennen kaikkea asumismukavuutta, mutta myös säästöjä.

1 asteen lämpötilan lasku

Syksyllä lämmityksen osalta tehtiin yhden asteen lämpötilan laskun kokeilu.  Säästöjä syntyi 8,7 mWh.  Vuositasolla yhden asteen lämpötilan laskulla säästettäisiin 5% vuosikulutuksesta. Hiilijalanjäljen kannalta päästösäästöt eivät olleet suuret, sillä kaukolämpö taloyhtiössä on hiilineutraalia.

 

Kuva: D-matin laskelmat kaukolämmön päästösäästöistä.

Onko ikkunatiivisteet kunnossa?

Syksyllä taloyhtiössä vieraili myös ikkunoihin ja ilmanvaihtoon erikoistunut rakennusinsinööri. Asiantuntijan avustuksella asukkailla oli mahdollista käydä läpi asuntonsa ikkunatiivisteiden kunto ja ilmanvaihdon tehokkuus. Tämä oli tärkeä muistutus asukkaille siitä, että sisäikkunan tiivisteiden huolto on asukkaan vastuulla ja näillä pienillä tavoin voi vaikuttaa omaan asumismukavuuteen ja energiatehokkuuteen.

Ikkunoiden tiivistys vähentää hallitsematonta ilmavuotoa ja näin ollen vähentää vedon tunnetta. Tämä tarkoittaa, että sisäilman lämpötilaa voidaan laskea viihtyvyyden kärsimättä. Tiivistämisellä estetään kostean sisäilman ja ulkoa tulevan kylmän ilman, sadeveden ja lumen pääsy ikkunan välitilaan. Myös rakennuksen ääneneristävyys paranee. Tiivistämällä voi lämmitysenergian kulutus pienentyä jopa 15 %, eivätkä kustannukset ole kuin murto-osa ikkunoiden uusimisen kustannuksista. lähde: www.energiakorjaus.info

Asiantuntija ohjeisti asukkaita ja teki kierroksestaan raportin, joka toimitettiin sekä taloyhtiön hallitukselle että isännöitsijälle.

Energiansäästöviikolla jaettiin kulutusmittareita

Kulutusmittareita meni muutamalle kiinnostuneelle ja tietoisuus lisääntyi myös allekirjoittaneella. Esimerkiksi jääkaapin vaihtaminen energiatehokkaaseen kannattaa ilmastopäästöjen kannalta suhteellisen pian, mutta materiaalijalanjäljen kannalta ei niinkään pian. Jos mennään ilmasto edellä, niin jääkaappi kannattanee vaihtaa.

Uusia elämäntapoja etsittiin yhdessä

Muutama vuosi takaperin Joensuussa kokeiltiin vähähiilistä huhtikuuta, jossa vapaaehtoiset kotitaloudet haastoivat itsensä kokeilemaan vähähiilistä ja materiaalitehokasta elämää. Taloyhtiössä lähdimme samoin ajatuksin kokeiluun. Taloyhtiössä 1,5 asteen elämäntapa haasteen vastaanottivat 11 kotitaloutta.

Kestävien elämäntapojen kokeilujakson aikana hiilijalanjalanjälki laski 13 %. Kuukauden loppuun asti mukana oli 7 kotitaloutta. Kokeilujakson tekojen vaikutus:
Yhteensä -5 t CO2e/vuosi -0,2 t CO2e/vuosi/henkilö.
5 tonnin päästövähennys vastaa 25 000 kilometriä autoilua. Jos asukkaat jatkaisivat samaa rataa vuoteen 2030 hiilijalanjälki pienenisi puolella.

Perheet muun muassa kokeilivat korvata päiväkotikyytien automatkaa sähköavusteisella pyörällä, konmarittaa tarpeetonta tavaraa ja kokeilla kasvispainotteista ruokavaliota. Muutamat olivat päättäneet ottaa vegaanihaasteen vastaan.

Myös muissa kaupungeissa kotitaloudet ottivat saman elämäntapa haasteen vastaan. Joensuun kotitalouksilla oli lähtökohtaisesti pienempi kuin muilla kokeiluun osallistuneilla keskimäärin. Silti taloyhtiön asukkaat vähensivät jalanjälkeään keskimäärin saman verran kuin muissa kaupungeissa n. 10-15 %. Tämä kertoo siitä, että mukana olleet kotitaloudet olivat äärimmäisen sitoutuneita laskemaan jo ennestään pientä hiilijalan jälkeään. Se on hienoa se!

Merkittävää oli huomata, millainen vaikutus hyvinkin yksinkertaisilla teoilla oli kuten keitän kahvia vain tarvitsemani määrän tai lisään postilaatikkooni ei mainoksia -tarran. – kokeiluun osallistunut.

Ilmapiiri on todella motivoida ja kannustava, eikä yhtään syyllistävä. – kokeiluun osallistunut.

Kokeilijoille muodostettiin oma ryhmä, jossa he pystyivät jakamaan kokemuksia ja kysymään asiantuntijoilta apua. Asiantuntijoina ryhmissä olivat Joensuun veden insinööri, kotitalousneuvoja ja Puhaksen jäteneuvoja.

Yhden kuukauden kokeilu koettiin sopivan mittaisena, mutta samaan aikaan lyhyenä. Kokeilijoille jäikin pitkän aikavälin ilmastoteoiksi mm. energiatehokkaampien kodinkoneiden hankinta.

Elämäntapa kokeiluun on mahdollista osallistua ensi vuonna uuden sovelluksen avulla. Tällöin se ei sido asukkaita fyysisiin tapaamisiin, vaan kokeilun voi aloittaa juuri silloin kun itselle sopii.

Yhteinen tekeminen kiinnostaa ja tutun naapurin kanssa tavaroiden lainaaminen on helppoa ja mielekästä

Keväälle olemme suunnitelleet hävikkiruokakokeilua ja erityisesti pihapiirin yhteiset pihatalkoot ilmastonmuutokseen sopeutumisen teemalla kiinnostaa monia. Uutena lainattavana asiana kokeillaan venettä. Myös pyöräpajoja jatketaan ja syksyllä kerätyt ja talven aikana nuorisoverstaan kunnostamat hylätyt pyörät saapuvat pihapiiriin yhteyskäyttöpyöriksi. Toki myös suuremmat muutokset kiinnostavat. Taloyhtiössä selvitetään mitä uusi laki muutos mahdollistaa, voisiko taloyhtiö olla ensimmäinen energiayhteisö Pohjois-Karjalassa?

 

-Koko kokonaisuuden ideana on ollut tarjota laaja kirjo ilmastonäkökulmia, jotta jokainen asukas löytäisi sen oman tavan ja motivaation tehdä ilmastotekoja omien rajojensa puitteissa. Tärkeintä on, että kokeilee. Tällainen lähestyminen on toiminut tässä kohteessa enemmän kuin hyvin, kiteyttää Ilmastokortteleiden hankekoordinaattori Saara Ihanamäki.

Juttuja korttelista

Yhdessä on helpompi muuttaa tapojaan - Heili
Joensuussa taloyhtiön asukkaat ryhtyivät kimpassa ilmastotyöhön - Yle
Kestäviä elämäntapoja kiihdyttämässä - Lapsen maailma blogi