Sisältöjulkaisija

angle-left Karhunmäen ja Nepenmäen koulut on rakennettu enegiatehokkaiksi
 

Karhunmäen ja Nepenmäen koulut on rakennettu energiatehokkaiksi

12.06.2019 07:14

Karhunmäen ja Nepenmäen koulut on varustettu sensoritekniikalla, joka mittaa esimerkiksi rakennusten lämpötiloja, vedenkulutusta ja energiankäyttöä. Sensoritietoa käytetään esimerkiksi rakennusten lämmityksen ohjaukseen, mutta tämän lisäksi sitä hyödynnetään myös opetuksessa.

Sensorien data päivittyy digitaaliseen oppimisympäristöön, joka on saanut nimekseen HiljaNet. Sensoridataa hyödynnetään muun muassa fysiikan ja matematiikan tehtävissä sekä kestävän kehityksen opetuksessa. Oppimisympäristöä kehitetään koko ajan Ilmastokorttelit -hankkeen yhteydessä, jotta järjestelmästä saataisiin mahdollisimman laajasti hyötyä opetuksessa.

Koulut on rahoitettu Kuntaliiton vihreällä rahoituksella, joka on suunnattu ympäristöystävällisten investointien rakentamiseen.