Asset Publisher

angle-left Ilmastokaupunki Joensuu 2025 -hanke 2023-2025
 

Ilmastokaupunki Joensuu 2025 -hanke 2023-2025

Ilmastokaupunki Joensuu 2025 -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Joensuun seudun yritysten tietoisuutta ja ymmärrystä toimiensa kasvihuonekaasupäästöistä ja niiden vähentämismahdollisuuksista, sekä sitouttaa paikalliset yritykset entistä vahvemmin yhteisiin ilmastotoimiin. On arvioitu, että keskimäärin 45 % kuntien alueellisista päästöistä syntyy yrityksissä ja palvelutuotannossa. Siksi yritysten mukanaolo on keskeistä Joensuun vuodelle 2025 asettaman hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

Hanke edistää energiatehokkaiden ja vähähiilisten liiketoiminta- ja palvelumallien kehittymistä Joensuussa järjestämällä kaikille avoimia koulutuksia, sparrauksia ja työpajoja ja pyrkii vahvistamaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä uusien ratkaisujen kehittämiseksi ja pilotoimiseksi.

Ilmastokaupunki Joensuu 2025 -hanke on käynnissä 1.2.2023-30.6.2025. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Joensuun kaupunki. Hankkeelle myönnetyn EAKR- ja valtion rahoituksen kokonaissumma on 264 196 euroa ja Joensuun kaupungin omarahoitusosuus 88 065 euroa. Ilmastokaupunki Joensuu 2025 -hankkeessa työskentelee 3 hanketyöntekijää.

Lisätietoja:

Ilmastoasiantuntija Aino Kangas
aino.kangas@joensuu.fi
050 327 5589

Ilmastosuunnittelija Opri Orenius
opri.orenius@joensuu.fi
050 304 7918

Ilmastosuunnittelija Salla Anttila
salla.anttila@joensuu.fi
050 591 4975