Asset Publisher

angle-left Ilmastokumppani Hypernova Oy
 

Hypernova Oy

Hypernova Oy liittyi 14.8. 2019 Joensuun seudun ilmastokumppanuusverkostoon ja on sitoutunut noudattamaan seuraavia toimenpiteitä ja tavoitteita:

  •  Käytämme palvelinkeskuksia, joissa hyödynnetään uusiutuvia energianlähteitä ja energiatehokkaita jäähdytysratkaisuja.
  •  Minimoimme paperin käytön suosimalla sähköisiä palveluita kirjanpidossa, laskutuksessa ja sopimuksissa. 
  •  Siirrämme paperiset dokumentit digitaaliseen muotoon ja palautamme ne paperin kierrätykseen silloin, kun sähköisten järjestelmien käyttö ei ole asiakkaan kanssa mahdollista.
  •  Suosimme etätyötä ja etäpalavereita. Liikkuessamme suosimme kävelyä, pyöräilyä ja julkisia kulkuneuvoja.

 

Ilmastositoumuksella tavoitellaan nykytilan parantamista ilmastomyönteisemmäksi.