Asset Publisher

angle-left KUNTANIELU-hanke
 

KUNTANIELU-hanke 2022–2024

Joensuun kaupunki on pilottikuntana KUNTANIELU (Kuntien mahdollisuudet käyttää maankäyttösektorin nettohiilinieluihin perustuvaa kompensointia) -hankkeessa, jonka tavoitteena on päästökompensaatiotoimintaan soveltuvien maankäyttömuutosten nieluvaikutusten mittaaminen ja todentaminen, kompensaatiotoiminnan kansainväliset kriteerit täyttävien menettelyiden ja laskentasääntöjen luominen ja soveltaminen sekä kompensaatioprosessien pilotointi ja arviointi.

KUNTANIELU-hankkeen avulla kehitetään tarkempaa tietopohjaa sekä käytännön ohjeita kuntien nielujen todentamiseksi sekä maankäyttötoiminnan kompensaatioiden toteuttamiseksi. Lisäksi hanke tuottaa uutta tutkittua tietoa siitä, miten kuntien hiilinielut arvioidaan yhtenäisesti ja miten näihin perustuvat kompensaatiot voivat edistää valtakunnallista ilmastopolitiikkaa. 

Joensuun kaupunki pilotoi hankkeessa ilmastotili-järjestelyn käyttöönottoa ja paikallisen hiilinieluhankkeen toteuttamista. Ilmastotilin kautta on mahdollista tukea kasvihuonekaasupäästöjen ja niiden sidontaan liittyviä hankkeita sekä paikallisia päästökompensaatiohankkeita. Ilmastotilin avulla kaupunki voi kompensoida omia kasvihuonekaasupäästöjään esimerkiksi lentämisen päästöihin liittyen rahoittamalla paikallisia hankkeita markkinoilta ostettujen päästövähennysyksiköiden sijaan. KUNTANIELU-hankkeessa Ilmastotiliä kokeillaan ensimmäistä kertaa. 

Hankkeelle myönnettiin rahoitusta Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta, joka tukee ilmastokestävien maankäyttöratkaisujen tuottamista. Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston sekä kumppanikaupunkien Turun, Espoon, Lahden ja Joensuun kanssa. Joensuu on mukana hankkeessa 5 000 euron omarahoitusosuudella. Hankkeen kokonaisrahoitus on 915 000 euroa. Hanke on käynnissä vuosina 2022–2024.