Asset Publisher

angle-left Ohjeet puidenistutustapahtuman järjestämiseen
 

Ohjeet puidenistutustapahtuman järjestämiseen

03.11.2020 09:10

Metsät ovat elinympäristömme hiilinielu, sillä yhteyttäessään ne sitovat itseensä hiilidioksidia. Kasvava metsä sitoo itseensä enemmän hiilidioksidia kuin vanha metsä. Vanhojen metsien tärkeä tehtävä taas on olla hiilivarastoja. Puut ja metsät ovat myös tärkeitä eläinten ja hyönteisten elinympäristöjä.

Puiden istuttaminen on hyvä tapa pitää huolta yhteisestä ympäristöstä ja hidastaa ilmastonmuutoksen etenemistä. 70 vuoden elinaikanaan yksi puu sitoo itseensä noin 2 tonnia hiilidioksidia ja ilmansaasteita.

Ilmastokorttelit -hanke istutti syksyllä 2020 yhdessä Karhunmäen asukkaiden kanssa yhteensä noin 400 tainta Karhukuusikkoon. Istutusten suunnitteluun ja hankintoihin meni yhteensä noin vuosi. Aktiivisinta suunnitteluaikaa tempauksen parissa oli tapahtumaa edeltävä kuukausi. Istutuksiin meni yhteensä kaksi päivää: ensimmäisenä päivänä kaivettiin kuopat ja toisena päivänä istutettiin taimet. Yhteistyötä tehtiin ENO-verkkokoulun kanssa.

Kokosimme teille ohjeet, kuinka puiden istuttaminen onnistuu.

Seuraavilla vinkeillä pääsette alkuun hiilinielupuiston perustamisessa:

  • Pohtikaa, millaisia puita haluatte istuttaa. Onko tarkoituksena istuttaa metsää vai puistomainen alue.
  • Päättäkää istutuspaikka. Kysykää tarvittaessa kunnalta sopivaa aluetta puiden istutukseen.
  • Päättäkää sopiva ajankohta istutuksille. Istutukset kannattaa ajoittaa touko-syyskuulle.
  • Valmistelkaa istutustapahtuma. Istuttamiseen tarvitaan mm. lapioita ja kuokkia, sankoja, lannoitetta sekä eväitä ja juomia!

 

Lue tarkemmat ohjeet puiden istuttamiseksi Ohjeet saa ladata ja hyödyntää ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Ohjeita ei saa muokata.

Eri puulajeihin voit tutustua ENO-verkkokoulun Meidän metsä -tietokorttien avulla.

Lue lisää Ilmastokorttelit -hankkeesta

Lue lisää ENO-verkkokoulusta