Asset Publisher

angle-left Hankkeet ja verkostot-Ilmastotorilta eväitä vähähiilisyyteen hanke
 

Ilmastotorilta eväitä vähähiilisyyteen -hanke 2015-2017

Ilmastotori -hankkeessa kehitettiin uusia keinoja vähähiilisyyden edistämiseksi Joensuun seudulla. Hankkeessa kannustettiin yrityksiä, yhteisöjä ja asukkaita ilmastotekoihin ja vähähiilisempään arkeen. Hanke oli ensimmäinen Joensuussa toiminut ilmastohanke.

Hankkeessa käynnistettiin yrityksille ja yhteisöille suunnattu Joensuun seudun Ilmastokumppanuusverkosto, jolla Joensuun kaupunki kannustaa ja sitouttaa seudun toimijoita konkreettiseen ja suunnitelmallisiin ilmastotekoihin. Verkostoon päästäkseen yritys allekirjoittaa sopimuksen, jossa se sitoutuu kehittämään omaa toimintaansa ilmastoystävällisempään ja vähähiilisempään suuntaan.

Ilmastotori järjesti kolme matalankynnyksen yhteistyökokeilua seudun yrityksille ja yhteisöille. Nämä olivat Penttilänrantaan istutettu syötävä puisto, Niinivaaran kaupunkikosteikko sekä maakunnalliset bussikuljetukset Ilosaarirockiin ja Farmari-maatalousnäyttelyyn.

Ilmastotori-hanke myös osallistui erilaisiin tapahtumiin ja järjesti omia vähähiilisyyttä edistäviä neuvontatilaisuuksia. Asukkaille järjestettiin Vähähiilinen huhtikuu -kokeilu, jossa kokeiluun mukaan lähteneet perheet lähtivät selvittämään omaa hiilijalanjälkeään sekä keinoja sen pienentämiseen.

Ilmastotorilta eväitä vähähiilisyyteen -hanke toimi vuosina 2015-2017. Sitä rahoitti Joensuun kaupunki ja Euroopan aluekehitysrahasto EAKR.

 

Lue lisää: Ilmastotorin materiaalipankki

 

Hankkeen tekemistä kokeiluista voit lukea lisää Kannustavan ilmastotyön taskukirjasta.

Kannustavan ilmastotyön taskukirja