Hankkeet ja verkostot

Ilmastotyön tukena

Joensuun kaupunki koordinoi ja rahoittaa ilmastoaiheisia hankkeita, jotka ovat osa kaupungin vähähiilisyyteen pyrkivää ilmastotyötä. Hankkeet tarjoavat tietoa ja neuvontaa ilmastoviisaista ja energiatehokkaista ratkaisuista. Lisäksi hankkeet järjestävät erilaisia tapahtumia ja viestivät Joensuun alueen ilmastotyöstä.

Joensuu on myös mukana kuntien välisissä energia- ja ilmastoverkostoissa. Verkostot ovat kuntien tietopankki ja tuki ilmastotyön kehittämisessä. Verkostotapaamisissa kuntien edustajat jakavat kokemuksiaan ja esimerkkejä oman kunnan ilmastotyön etenemisestä.

Categories Navigation

Asset Publisher

angle-left Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot (REIVI) -hanke 2019-2021
 

Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot (REIVI) -hanke 2019-2021

REIVI eli Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot -hankkeessa kehitettiin kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyön toimintamalleja. REIVI oli Fisu-verkoston erillishanke, joka oli käynnissä vuosina 2019-2021. Erillishankkeiden avulla edistetään Fisu-verkoston kuntien resurssiviisaustyötä ja tarjotaan samalla työkaluja ja keinoja myös muille kunnille.

REIVI-hankkeella pyrittiin vähentämään yritysten ja yhteisöjen, erityisesti pk-yritysten ja teollisuuden, tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä ja luomaan Fisu-verkoston kunnille ja yrityksille tehokkaita työkaluja ja yhteistyön toimintamalleja yritysten ilmastotyön vauhdittamiseen. Yritysyhteistyön kehittämisellä taataan kuntien ja yritysten välisen yhteistyön lisääntyminen myös tulevaisuudessa.

Hankkeessa koottiin Fisu-kunnissa jo käytössä olevia ja muita järjestelmällisiä menetelmiä yritysten ja yhteisöjen kannustamiseksi ilmastotoimiin. 

Hankkeen tuloksena on selkeä ja sovellettava toimintamalli, joka:

  1. tarjoaa yrityksille keinoja vähentää toimintansa ilmastovaikutuksia
  2. mahdollistaa verkostoitumisen ja näkyvyyden kuntien ja yrityksien välillä
  3. tuo esiin olemassa olevia kansallisen tason toimintamalleja ja sitoumuksia.

Tutustu REIVI-hankkeen materiaaleihin hiilineutraalisuomi.fi -sivustolla.