Kodin lämmitysratkaisut

Kodin lämmitysratkaisut

Kodin lämmitys

Lämmitys kuluttaa yleensä noin puolet asuinrakennusten energiankulutuksesta ja aiheuttaa suurimman ympäristökuormituksen rakennuksen elinkaaren aikana.

Yleisesti rakennusten lämmityksestä

Rakennusten ympäristökuormitusta voidaan pienentää rakentamalla vähän lämmitysenergiaa tarvitsevia rakennuksia ja valitsemalla energiamuotoja, joista aiheutuu vähemmän päästöjä. Ympäristön kannalta hyvä vaihtoehto on rakentaa passiivienergiatalo ja valita siihen uusiutuvaa energiaa käyttävä lämmitysratkaisu.

Uusiutuvaa energiaa tuottavat:

 • biopolttoaineet, esim. puu ja pelletti
 • aurinkolämpökeräimet
 • maalämpö
 • ilma- ja vesilämpöpumput

Kodin lämmitysjärjestelmät

Puulämmitys

Puu on polttoaineena uusiutuva, edullinen ja kotimainen energianlähde. Puulämmityksen polttoaineina käytetään yleensä halkoja, pilkkeitä, haketta tai pellettejä. Hyvän puukattilan hyötysuhde nimellisteholla on yli 80 % ja varaavan tulisijan hyötysuhde on jopa 80–85 %. Puun polttamisesta seuraa aina jonkin verran pienhiukkaspäästöjä, vaikka puu on hiilidioksidipäästöjen kannalta neutraali energianlähde.

Poltettavan puun tulee olla yli vuoden kuivunutta, ylivuotista, jotta puun lämpöenergia saadaan mahdollisimman hyvin hyödynnetyksi.

Polta puuta oikein

Muistamalla muutaman perusasian, pystyt vaikuttamaan siihen, kuinka puhtaasti ja tehokkaasti puu palaa. Puun poltosta syntyy aina savua, joten naapurisovun ylläpitämiseksi kannattaa ottaa seuraavat vinkit talteen, jotta savuhaitat jäisivät vähemmälle.

Näin vältät puunpolton haitat:

 • Käytä kuivaa ja puhdasta puuta – älä siis polta märkää, maalattua tai kyllästettyä puuta
 • Älä polta jätteitä tai kierrätyskelpoista materiaalia.
 • Lado puut tarpeeksi väljästi vaakatasoon.
 • Aloita tulen sytyttäminen pienellä määrällä puita.
 • Tulisija kannattaa yleensä täyttää korkeintaan puolilleen.
 • Varmista riittävä korvausilman saanti avaamalla ikkuna tai säätämällä ilmanvaihtoa.
 • Vältä kitupolttoa.
 • Opettele sään vaikutus savun käyttäytymiseen.
 • Älä savusta naapureitasi.
 • Noudata tulisijan käyttöohjeita.
 • Älä unohda tulisijan huoltoa: huolehdi säännöllisestä nuohouksesta.

Aurinkolämpö

Auringosta saadaan myös näillä leveysasteilla yllättävän paljon energiaa ja sen hyödyntäminen on mahdollista helmikuun alusta marraskuuhun saakka. Aurinkoenergiaa hyödynnetään tuottamalla lämpöä aurinkokerääjillä ja sähköä aurinkopaneeleilla. Aurinkolämmöllä voidaan tuottaa noin 25–35 % omakotitalon lämmitystarpeesta; matala- ja passiivienergitaloissa osuus on tätäkin suurempi pienemmän lämmitystarpeen vuoksi.

Suora sähkölämmitys

Suora sähkölämmitys on myös vaihtoehto kodin lämmitysmuodoksi. Jos sähkö on ensisijainen lämmityskeino, on järkevää tehostaa sähkönkäyttö mahdollisimman hyvin, esim. säätämällä huonelämpötilat sopiviksi ja hyödyntämällä automatiikkaa ja ohjausjärjestelmiä.

Lämpöpumput lämmön lähteenä

Lämpöpumput ovat ympäristöä, energiaa ja rahaa säästävä ratkaisu kodin lämmitystarpeisiin. Niiden suosio on ollut tasaisessa kasvussa viime vuodet. Ne tarjoavatkin oivan, ympäristöystävällisen vaihtoehdon tai täydennyksen muille perinteisemmille lämmitysratkaisuille. Ne hyödyntävät joko ilmasta, maasta, vedestä tai kalliosta saatavaa lämpöä.

Lämpöpumput kuluttavat kuitenkin sähköä, joten niiden mitoitus kannattaa suunnitella ja optimoida juuri omalle kiinteistölle sopivaksi, jolloin hyödyt saadaan maksimoitua. Ne soveltuvat erityisesti kiinteistöihin, joissa on käytössä sähkö- tai öljylämmitys.

Maalämpöpumput hyödyntävät maaperän pintakerrokseen tai vesistöihin sitoutunutta auringon lämpöenergiaa, jota voidaan käyttää rakennusten ja käyttöveden lämmittämiseen. Maalämpöpumpun tuottamasta lämmöstä noin 2/3 on maaperästä otettua uusiutuvaa energiaa ja noin 1/3 on tuotettu sähköllä.

Tiesitkö, että Joensuun geoenergian teemakartasta voit tarkistaa, soveltuuko kiinteistösi maalämmölle?
https://kartta.jns.fi/ims/ > Valitse kartalla näkyvät tiedot > teemakarttoja > geoenergiakartta


Ilmalämpöpumput hyödyntävät ulkoilmaa rakennuksen lämmitykseen tai jäähdytykseen. Oikein asennettu ja mitoitettu ilmalämpöpumppu alentaa lämmityskustannuksia. Ne ovat kuitenkin vain täydentävä lämmitysratkaisu, sillä sen avulla ei voida Suomessa kattaa talven kylmimmän kauden lämmitystarvetta kokonaisuudessaan. Se on kuitenkin oiva ratkaisu suoran sähkölämmityksen rinnalle, jolloin sen käyttö säästää sähkönkulutuksessa nimenomaan keväisin ja syksyisin.

Lämpöpumppujen soveltuvuus eri talotyyppeihin 

 

Vaihtoehdot ja täydennykset öljylämmitykselle?

Öljyn poltto tuottaa ilmastonmuutosta kiihdyttäviä hiilidioksidipäästöjä. Öljy on fossiilinen ja uusiutumaton energianlähde, mikä tarkoittaa, että öljyvarantojen vähentyessä, myös raaka-aineen hinta lähtee nousemaan. Ympäristö- ja taloudellisista syistä voikin olla järkevää harkita öljylämmityksen korvaamista uusiutuviin energianmuotoihin perustuvaan järjestelmään tai täydentää öljylämmitysjärjestelmää esimerkiksi ilmalämpöpumpulla.

Pientalojen lämmitysratkaisut: Esitysmateriaalit energiaillasta 3.12.2018

 

Pohditko kotisi lämmitysjärjestelmän muutoksia?

Motivan lämmitysjärjestelmien vertailutyökalulla pääset vertailemaan eri järjestelmien kokonaiskustannuksia ja arvioimaan soveltuvuutta juuri sinun kiinteistöllesi.

Joensuun karttapalvelun geoenergiakartta

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys

Älä unohda kotitalousvähennystä. Kotitalousvähennyksen voit saada mm. kunnossapito- ja perusparannustyöstä.
 
Voit saada kotitalousvähennystä muun muassa seuraavista kodin kunnossapito- ja parannustöistä:
 • Lämmitysjärjestelmän uusiminen, parantaminen ja korjaaminen sekä tällaisen asentaminen ja vanhan purkaminen, vaikka siihen olisi saatu pientalojen lämmitystapamuutoksiin myönnettävää energia-avustusta.    
 • Aurinko- ja maalämpöjärjestelmän sekä ilmalämpöpumpun asentaminen omakotitaloon tai vapaa-ajan asuntoon.