Asset Publisher

angle-left Näin kompensoimme päästöjä

Päästöjen hyvittäminen tukee hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista

Tavoitteenamme on olla pysyvästi hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Tähän pääsemiseksi tavoitteenamme on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 2007 tasosta vähintään 60 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Jäljelle jäävä 40 prosentin osuus päästöistä sidotaan hiilinieluihin tai hyvitetään. Päästöjen hyvittämistä tarvitaan, jos olemassa olevat hiilinielut riitä sitomaan kaikkia syntyneitä päästöjä.

Päästöjen hyvittäminen tarkoittaa, että jo syntyneet päästöt hyvitetään joko ostamalla päästökauppamarkkinoilta pois päästöoikeuksia tai tukemalla ja toteuttamalla päästöjä vähentäviä hankkeita. Tällaisia hankkeita voivat olla esimerkiksi hiilinieluja lisäävät hankkeet, kuten puiden istuttaminen ja kosteikkojen ennallistaminen. Lähtökohtaisesti päästöjen hyvittämisen tulee tapahtua paikallisella tasolla, koska globaalilla tasolla päästöjen hyvittämisen luotettavuutta on vaikeaa varmistaa. Lisäksi esimerkiksi toisessa kunnassa toteutettua hiilensidontaa tai päästöjen hyvittämistä ei tällä hetkellä ole mahdollista laskea mukaan Joensuun hiilinieluihin. Joensuun hiilinielu- ja kompensaatiotiekartan tavoitteena on kehittää erityisesti paikallisia, joensuulaisia päästöhyvityskeinoja.

Hiilinielu- ja kompensaatiotiekartta

Kaupunki on hyväksynyt marraskuussa 2019 Hiilinielu- ja kompensaatiotiekartan. Tiekartan hyväksymisen jälkeen olemme toteuttaneet sen mukaisesti mm. seuraavia toimenpiteitä:

  • Kaupunki on osallistunut Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni hankekokonaisuuden KUNTANIELU-hankkeeseen, jossa kehitetään kuntien keinoja hiilinielujen lisäämiseen. Joensuu pilotoi hankkeessa ilmastotilin käyttöönottoa ja paikallisten hiilinieluhankkeiden toteuttamista
  • Vuodesta 2019 kaupunki on hyvittänyt kaupungin työntekijöiden lentäen tekemät työmatkat ostamalla päästöoikeuksia pois päästökauppamarkkinoilta tai siirtämällä päästöjen hyvittämiseen päästökauppamarkkinoilla tarvittavan rahasumman kaupungin perustamalle ilmastotilille
  • Kaupunki on perustanut ilmastotilin, jolle kerätyillä varoilla kaupunki on toteuttanut paikallisia hiilensidontaprojekteja
  • Kaupunki on toteuttanut hiilensidontapilotteja istuttamalla metsää ja tekemällä kosteikkoviljelyalueita

Lue tiekartta kokonaisuudessaan