Etusivu leipäteksti esittely

Etusivu linkkiotsikko teot puhuvat puolestamme

Teot puhuvat puolestamme

 

Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuu mukana vauhdittamassa energiasäästötavoitteiden saavuttamista
 

Joensuu mukana vauhdittamassa energiasäästötavoitteiden saavuttamista

20.06.2022 10:24

Suomi on saavuttanut asetetun energiasäästövelvoitteensa kaudella 2014-2020. Tavoitteen saavuttamisessa energiatehokkuussopimuksilla on tärkeä rooli ja mm. kuntien toimenpiteet ovat tässä merkittävässä asemassa.

Joensuussa ollaan hyvässä vauhdissa tekemässä toimenpiteitä ja energia- ja kustannussäästöjä on saavutettu konkreettisten energiatehokkuustoimien ansiosta. Valaistuksen energiatehokkuutta on parannettu jatkuvasti uusimalla vanhaa valaistusta LED-valaistukseksi eri puolilla kaupunkia. Ulkovalaistuksen energiankulutus on pienentynyt vuodesta 2017 vuoteen 2021 noin puolella. Säästötoimenpiteitä on saavutettu myös kiinteistöjen ja rakennusten kaukolämmön ja sähkön ominaiskulutuksessa. Uusiutuvan energian käyttöä on myös lisätty useissa kohteissa mm. Joensuun Vesi on investoinut ja ottanut käyttöön aurinkopaneeleita.

Joensuu on liittynyt kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS) vuonna 2016. Kunnille energiatehokkuussopimukseen liittyminen antaa eväitä oman energiankäytön hallinnalle. Joensuussa tavoitteena on 7,5 % energiasäästö vuoteen 2025 mennessä. Tavoite on laskettu Joensuun kaupungin vuonna 2015 kuluttamasta energiamäärästä. Ensisijaisesti pyritään energiatehokkuuden parantamiseen, mutta tähän liittyy myös uusiutuvan energian edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä.

Säästötavoite ei tarkoita sitä, että kulutuksen tulisi olla pelkästään säästöprosenttia vastaavan energiamäärän verran alhaisempi. Säästöt voivat muodostua myös oman toiminnan tehostamisesta, joiden seurauksena tuleva kulutus on alhaisempi verrattuna tilanteeseen ilman toimia.
 

Lue lisää teot

Kaupungintalo leveä

Etusivu linkkiotsikko kaikki ilmastotyöstämme

Kaikki ilmastotyöstämme

 

Joensuun ilmastotyö

Joensuun tavoitteena on yhdessä vähentää päästöjä 60 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan tai varastoidaan hiilinielujen avulla.

Joensuussa eniten kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavat teollisuus ja työkoneet sekä liikenne ja lämmityksen tuottaminen. Joensuussa päästöt ovat laskeneet seurannan alusta, eli vuodesta 2007 lähtien. Vuoden 2020 päästötasosta tulisi vähentää vielä reilusti yli kolmasosa, jotta hiilineutraaliustavoitteeseen päästään vuoteen 2025 mennessä.

Kahdesta graafista toisessa esitetään Joensuun kokonaispäästöjen jakautuminen eri sektoreiden kesken vuonna 2020 ja toisessa päästöt vuosina 2007, 2020 ja päästötavoite vuodelle 2025. Vuonna 2020 Joensuun päästöt olivat yhteensä 416 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia. Tästä 40% aiheutui teollisuudesta ja työkoneista, 21% lämmityksestä, 25% liikenteestä ja 14% maataloudesta, sähköstä ja jätteistä. Vuonna 2007 päästöt olivat 661 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia, josta ne olivat siis vuoteen 2020 mennessä tippuneet 416 hiilidioksidiekvivalenttikilotonniin. Tavoitteena on, että päästöt laskisivat 60 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2025 päästöjen tulisi olla enintään 264 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia.

Lue lisää ilmastotyöstämme

Etusivu täysleveä

Etusivu linkkiotsikko Ilmastokumppanuus

Ilmastokumppanuus

 

Haluan ilmastokumppaniksi esittely

Tavoitteenamme on edistää yhdessä kestävää yritystoimintaa ja vähähiilistä Joensuuta. Ilmastokumppanuudesta hyötyvät yritykset ja yhteisöt, jotka haluavat kehittää toimintansa ympäristöystävällisyyttä, suunnitelmallisesti pienentää ilmastopäästöjään sekä kehittää omia ilmastoystävällisiä ratkaisuja asiakkailleen.

Joensuussa tehdään monia ilmastotoimia. Yksin ei kuitenkaan tavoitteeseen päästä. Tarvisemme yrityksiä ja yhteisöjä mukaan päästöjen vähentämiseksi. Ilmastokumppanuus on yhteistyötä kaupungin elinkeinoelämän ja yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Lue lisää ilmastokumppanuudesta

Yhdessä leveä

Etusivu linkkiotsikko yhdessä osallistumalla

Yhdessä osallistumalla

 

Etusivu-ingressi-yhdessä osallistumalla

Ilmaston- ja ympäristönsuojelussa on pitkälti kyse kohtuullisista ja kestävistä elämäntavoista sekä pienistä arkiteoista. Täältä löydät vinkkejä Joensuusta ja muualta Suomesta.

Sisältöjulkaisija

Lue lisää osallistu