Etusivu leipäteksti esittely

Etusivu linkkiotsikko teot puhuvat puolestamme

Teot puhuvat puolestamme

 

Sisältöjulkaisija

angle-left Kokosimme ohjeet urheiluseuroille vastuullisuusohjelman laatimista varten
 

Kokosimme ohjeet urheiluseuroille vastuullisuusohjelman laatimista varten

15.06.2020 14:13

Urheiluseuran vastuullisuusohjelma voi keskittyä esimerkiksi tasavertaisuuteen, eettiseen taloudenhallintaan, kestävään kehitykseen tai muuhun seuran toiminnan kannalta tärkeään kysymykseen. Parhaimmillaan vastuullisuusohjelma toimii seuran yhteisenä ohjenuorana kohti yhteisten arvojen ja tavoitteiden toteutumista.

Kokosimme Ilmastokorttelit-hankkeessa ohjeet siihen, kuinka urheiluseura voi tehdä itselleen oman vastuullisuusohjelman ympäristö- ja ilmastonäkökulmalla.

Esimerkkinä meillä on Joensuun Maila (JoMa), jota autoimme tekemään heidän oman ohjelmansa. JoMan ohjelmaan on kirjattu heidän toiminnassaan keskeiset ilmastoa ja ympäristöä auttavat teot. JoMa on unelmoinut rohkeasti suuria, ja pyrkii esimerkiksi olemaan tulevaisuudessa mahdollisimman päästöttömästi liikkuva seura. Tätä seura edistää esimerkiksi järjestämällä pyörällä treeneihin -kampanjoita ja suosimalla vähäpäästöisiä vaihtoehtoja joukkueiden kuljetuksissa.

JoMan Vastuu ympäristöstä -ohjelma on luettavissa seuran nettisivuilla .

 

Ohjeet urheiluseuroille - Kuinka koota oma ilmasto-/ympäristövastuuohjelma?

 

Lue lisää teot

Kaupungintalo leveä

Etusivu linkkiotsikko kaikki ilmastotyöstämme

Kaikki ilmastotyöstämme

 

Joensuun ilmastotyö

Joensuun tavoitteena on yhdessä vähentää päästöjä 60 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan tai varastoidaan hiilinielujen avulla.

Joensuussa eniten kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavat teollisuus ja työkoneet sekä liikenne ja lämmityksen tuottaminen. Joensuussa päästöt ovat laskeneet seurannan alusta, eli vuodesta 2007 lähtien. Vuoden 2019 päästötasosta tulisi vähentää vielä lähes puolet, jotta hiilineutraaliustavoitteeseen päästään vuoteen 2025 mennessä.

Kolmesta graafista ensimmäisessä esitetään Joensuun kokonaispäästöjen jakautuminen eri sektoreiden kesken vuonna 2019, toisessa päästöt vuosina 2007, 2019 ja päästötavoite vuodelle 2025 ja kolmannessa kerrotaan tavoite loppujen päästöjen sitomisesta tai kompensoinnista. Vuonna 2019 Joensuun päästöt olivat yhteensä 468 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia. Tästä 41% aiheutui teollisuudesta ja työkoneista, 23% lämmityksestä, 23% liikenteestä ja 13% maataloudesta, sähköstä ja jätteistä. Vuonna 2007 päästöt olivat 661 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia, josta ne olivat siis vuoteen 2019 mennessä tippuneet 468 hiilidioksidiekvivalenttikilotonniin. Tavoitteena on, että päästöt laskisivat 60 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2025 päästöjen tulisi olla enintään 264 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia. Vähintään sama määrä päästöjä, eli vähintään 264 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia päästöjä tulisi tuolloin sitoa hiilinieluihin tai kompensoida hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Lue lisää ilmastotyöstämme

Etusivu täysleveä

Etusivu linkkiotsikko Ilmastokumppanuus

Ilmastokumppanuus

 

Haluan ilmastokumppaniksi esittely

Tavoitteenamme on edistää yhdessä kestävää yritystoimintaa ja vähähiilistä Joensuuta. Ilmastokumppanuudesta hyötyvät yritykset ja yhteisöt, jotka haluavat kehittää toimintansa ympäristöystävällisyyttä, suunnitelmallisesti pienentää ilmastopäästöjään sekä kehittää omia ilmastoystävällisiä ratkaisuja asiakkailleen.

Joensuussa tehdään monia ilmastotoimia. Yksin ei kuitenkaan tavoitteeseen päästä. Tarvisemme yrityksiä ja yhteisöjä mukaan päästöjen vähentämiseksi. Ilmastokumppanuus on yhteistyötä kaupungin elinkeinoelämän ja yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Lue lisää ilmastokumppanuudesta

Yhdessä leveä

Etusivu linkkiotsikko yhdessä osallistumalla

Yhdessä osallistumalla

 

Etusivu-ingressi-yhdessä osallistumalla

Ilmaston- ja ympäristönsuojelussa on pitkälti kyse kohtuullisista ja kestävistä elämäntavoista sekä pienistä arkiteoista. Täältä löydät vinkkejä Joensuusta ja muualta Suomesta.

Sisältöjulkaisija

Lue lisää osallistu