Etusivu leipäteksti esittely

Etusivu linkkiotsikko teot puhuvat puolestamme

Teot puhuvat puolestamme

 

Sisältöjulkaisija

angle-left Ky­sy ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to­mi­nis­te­ri Kris­ta Mik­ko­sel­ta il­mas­to­toi­mis­ta
 

Ky­sy ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to­mi­nis­te­ri Kris­ta Mik­ko­sel­ta il­mas­to­toi­mis­ta

15.10.2021 09:10

Mitkä näkökulmat pitäisi huomioida Euroopan laajuisessa ilmastokeskustelussa? Mitä viestejä Joensuun ja Pohjois-Karjalan asukkailla on, kun puhutaan ilmastotoimien toteuttamisesta käytännössä? Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kutsuu alueen asukkaat keskustelemaan Euroopan kestävästä tulevaisuudesta maanantaina 25. lokakuuta Joensuussa järjestettävään tilaisuuteen.

– Ilmastokriisin torjunnassa voimme onnistua vain yhdessä. Haluamme kuulla, mitkä oman elämän ja kotikunnan kannalta tärkeät näkökulmat pitäisi huomioida, kun Euroopan unionissa suunnitellaan ja toteutetaan ilmastotoimia. Välitämme saadut viestit EU:n tulevaisuuskonferenssin keskusteluihin. Toivon, että mahdollisimman moni tarttuu tilaisuuteen ja tuo oman näkemyksensä julki. Erityisesti kannustan nuoria osallistumaan, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen rohkaisee.

Eurooppa olemme me -tapahtuma Joensuussa

Aika: maanantai 25.10.2021, varsinainen tilaisuus kello 13.30–15.00

Paikka: Joensuun Tiedepuisto, Temple of Challenge -seminaaritila, 3A-rakennus, Länsikatu 15, 80110 Joensuu. Saapumisohje Tiedepuistoon

Ohjelma

13.00–13.30 Kahvia tarjolla
13.30–15.00

  • Tilaisuuden avaus, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
  • Kaupungin tervehdys, strategiajohtaja Sami Laakkonen, Joensuun kaupunki
  • Paneelikeskustelu: Euroopan kestävä tulevaisuus – miten ilmastotavoitteita voidaan toteuttaa Pohjois-Karjalassa. Keskustelussa mukana ministerin lisäksi Pohjois-Karjalan maakuntaliiton metsä- ja ilmastoasiantuntija Sari Pitkänen, luonnonvarahallinnan professori Irmeli Mustalahti Itä-Suomen yliopistosta sekä opiskelija ja ilmastoaktivisti Juni Sinkkonen.
  • Yleisöllä mahdollisuus kysyä ja kommentoida

Osallistuminen paikan päällä edellyttää ennakkoilmoittautumista. Tilaisuus järjestetään terveysturvallisesti. Tilaisuutta voi seurata myös suorana lähetyksenä.

Yleisö voi esittää kysymyksiä tilaisuudessa paikan päällä ja livelähetyksen yhteydessä. Kysymyksiä voi myös lähettää etukäteen verkkolomakkeella.

Tilaisuuden järjestää ympäristöministeriö yhteistyössä Joensuun kaupungin, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.


Tapahtuma järjestetään osana Eurooppa olemme me -ministerikiertuetta. Ministerit kiertävät syksyn ja talven aikana ympäri maata kuulemassa suomalaisten toiveita EU:n kehittämisestä. Kiertue on osa Euroopan tulevaisuuskonferenssia, jonka tavoitteena on kerätä laajasti EU-maiden kansalaisten ajatuksia Euroopan tulevaisuudesta. Keskusteluissa esiin nousseet asiat kirjataan tulevaisuusfoorumin verkkofoorumiin, ja suomalaisministerit vievät näitä viestejä tulevaisuuskonferenssin EU-tason täysistuntoihin.
 
Lisätietoja Eurooppa olemme me –ministerikiertueesta
Lisätietoja Euroopan tulevaisuuskonferenssista

Lue lisää teot

Kaupungintalo leveä

Etusivu linkkiotsikko kaikki ilmastotyöstämme

Kaikki ilmastotyöstämme

 

Joensuun ilmastotyö

Joensuun tavoitteena on yhdessä vähentää päästöjä 60 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan tai varastoidaan hiilinielujen avulla.

Joensuussa eniten kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavat teollisuus ja työkoneet sekä liikenne ja lämmityksen tuottaminen. Joensuussa päästöt ovat laskeneet seurannan alusta, eli vuodesta 2007 lähtien. Vuoden 2020 päästötasosta tulisi vähentää vielä reilusti yli kolmasosa, jotta hiilineutraaliustavoitteeseen päästään vuoteen 2025 mennessä.

Kahdesta graafista toisessa esitetään Joensuun kokonaispäästöjen jakautuminen eri sektoreiden kesken vuonna 2021 ja toisessa päästöt vuosina 2007, 2021 ja päästötavoite vuodelle 2025. Vuonna 2021 Joensuun päästöt olivat yhteensä 426 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia. Tästä 41% aiheutui teollisuudesta ja työkoneista, 23% lämmityksestä, 23% liikenteestä ja 13% maataloudesta, sähköstä ja jätteistä. Vuonna 2007 päästöt olivat 661 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia, josta ne olivat siis vuoteen 2021 mennessä tippuneet 426 hiilidioksidiekvivalenttikilotonniin. Tavoitteena on, että päästöt laskisivat 60 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2025 päästöjen tulisi olla enintään 264 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia.

Lue lisää ilmastotyöstämme

Etusivu täysleveä

Etusivu linkkiotsikko Ilmastokumppanuus

Ilmastokumppanuus

 

Haluan ilmastokumppaniksi esittely

Tavoitteenamme on edistää yhdessä kestävää yritystoimintaa ja vähähiilistä Joensuuta. Ilmastokumppanuudesta hyötyvät yritykset ja yhteisöt, jotka haluavat kehittää toimintansa ympäristöystävällisyyttä, suunnitelmallisesti pienentää ilmastopäästöjään sekä kehittää omia ilmastoystävällisiä ratkaisuja asiakkailleen.

Joensuussa tehdään monia ilmastotoimia. Yksin ei kuitenkaan tavoitteeseen päästä. Tarvisemme yrityksiä ja yhteisöjä mukaan päästöjen vähentämiseksi. Ilmastokumppanuus on yhteistyötä kaupungin elinkeinoelämän ja yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Lue lisää ilmastokumppanuudesta

Yhdessä leveä

Etusivu linkkiotsikko yhdessä osallistumalla

Yhdessä osallistumalla

 

Etusivu-ingressi-yhdessä osallistumalla

Ilmaston- ja ympäristönsuojelussa on pitkälti kyse kohtuullisista ja kestävistä elämäntavoista sekä pienistä arkiteoista. Täältä löydät vinkkejä Joensuusta ja muualta Suomesta.

Sisältöjulkaisija

Lue lisää osallistu