Etusivu leipäteksti esittely

Etusivu linkkiotsikko teot puhuvat puolestamme

Teot puhuvat puolestamme

 

Sisältöjulkaisija

angle-left Kysely etätöiden tekemisestä on avattu kunta-alan työntekijöille
 

Kysely etätöiden tekemisestä on avattu kunta-alan työntekijöille

06.04.2020 08:33

Joensuun kaupunki on avannut kyselyn, jolla selvitetään, kuinka laajasti etätöitä tehdään sekä mitkä ovat etätyön hyödyt ja ongelmakohdat töiden tekijöille. Kysely on tarkoitettu Pohjois-Karjalan maakunnan kunta-alan työntekijöille.

Kysely liittyy Kokeileva kaupunkiseutu Joensuu -hankkeeseen, jossa edistetään ja kehitetään etätyötä. Kaupunki on saanut hankkeseen ympäristöministeriön rahoituksen. Kyselyssä huomioidaan, miten etätöitä on tehty ennen COVID-pandemiaa ja selvitetään, miten etätöitä mahdollisesti haluttaisiin tehdä taas kokonaistilanteen normalisoiduttua.  

Tämän vuoden syyskuussa alkavassa hankkeessa tuodaan esiin etätyön moninaisuutta. Hankkeessa kokeillaan etätöiden tekemistä virkatyöaikojen ulkopuolella, kokeillaan miten asiakaspalvelua voidaan hoitaa etäyhteydellä sekä kunnan tyhjien tilojen tehokkaampaa hyödyntämistä etätyötiloina.

Etätöiden tekeminen voi olla myös oiva keino vähentää liikenteestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, ja siten parantaa ilmanlaatua ja hidastaa ilmastonmuutosta.

Rahoituksen kokonaissumma on 50 000 euroa ja sen myöntää Suomen ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma.

Etätyökysely on päättynyt. Kyselyn tuloksia tullaan julkaisemaan myöhemmin.

Lue lisää Kokeileva kaupunkiseutu Joensuu -hankkeesta

 

Lue lisää teot

Kaupungintalo leveä

Etusivu linkkiotsikko kaikki ilmastotyöstämme

Kaikki ilmastotyöstämme

 

Joensuun ilmastotyö

Joensuun tavoitteena on yhdessä vähentää päästöjä 60 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan tai varastoidaan hiilinielujen avulla.

Joensuussa eniten kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavat teollisuus ja työkoneet sekä liikenne ja lämmityksen tuottaminen. Joensuussa päästöt ovat laskeneet seurannan alusta, eli vuodesta 2007 lähtien. Vuoden 2017 päästötasosta tulisi vähentää vielä noin puolet, jotta hiilineutraaliustavoitteeseen päästään vuoteen 2025 mennessä.

Kolmesta graafista ensimmäisessä esitetään Joensuun kokonaispäästöjen jakautuminen eri sektoreiden kesken vuonna 2018, toisessa päästöt vuosina 2007, 2018 ja päästötavoite vuodelle 2025 ja kolmannessa kerrotaan tavoite loppujen päästöjen sitomisesta tai kompensoinnista. Vuonna 2018 Joensuun päästöt olivat yhteensä 493 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia. Tästä 37% aiheutui teollisuudesta ja työkoneista, 26% lämmityksestä, 23% liikenteestä ja 14% maataloudesta, sähköstä ja jätteistä. Vuonna 2007 päästöt olivat 661 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia, josta ne olivat siis vuoteen 2018 mennessä tippuneet 493 hiilidioksidiekvivalenttikilotonniin. Tavoitteena on, että vuonna 2025 päästöt olisivat enintään 60% vuoden 2007 tasosta. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2025 päästöjen tulisi olla enintään 264 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia. Vähintään sama määrä päästöjä, eli vähintään 264 hiilidioksidiekvivalenttikilotonnia päästöjä tulisi tuolloin sitoa hiilinieluihin tai kompensoida hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Lue lisää ilmastotyöstämme

Etusivu täysleveä

Etusivu linkkiotsikko Ilmastokumppanuus

Ilmastokumppanuus

 

Haluan ilmastokumppaniksi esittely

Tavoitteenamme on edistää yhdessä kestävää yritystoimintaa ja vähähiilistä Joensuuta. Ilmastokumppanuudesta hyötyvät yritykset ja yhteisöt, jotka haluavat kehittää toimintansa ympäristöystävällisyyttä, suunnitelmallisesti pienentää ilmastopäästöjään sekä kehittää omia ilmastoystävällisiä ratkaisuja asiakkailleen.

Joensuussa tehdään monia ilmastotoimia. Yksin ei kuitenkaan tavoitteeseen päästä. Tarvisemme yrityksiä ja yhteisöjä mukaan päästöjen vähentämiseksi. Ilmastokumppanuus on yhteistyötä kaupungin elinkeinoelämän ja yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Lue lisää ilmastokumppanuudesta

Yhdessä leveä

Etusivu linkkiotsikko yhdessä osallistumalla

Yhdessä osallistumalla

 

Etusivu-ingressi-yhdessä osallistumalla

Ilmaston- ja ympäristönsuojelussa on pitkälti kyse kohtuullisista ja kestävistä elämäntavoista sekä pienistä arkiteoista. Täältä löydät vinkkejä Joensuusta ja muualta Suomesta.

Sisältöjulkaisija

Lue lisää osallistu