Haluan ilmastokumppaniksi

Hienoa!

Voitte yrityksenä tai yhteisönä ryhtyä ilmastokumppaniksi allekirjoittamalla ilmastositoumuksen Joensuun kaupungin kanssa


Ilmastositoumus koostuu itse määrittelemistänne tavoitteista ja toimenpiteistä, joilla pyritte vähentämään hiilijalanjälkeänne ja ympäristökuormaanne. Sitoumuksen laatimiseen ja toimenpiteiden suunnitteluun saatte apua Ilmastokorttelit -hankkeen hanketyöntekijöiltä. Ilmastokumppanina pääsette osaksi Ilmastokumppaneiden verkostoa, jossa tapaamisia on puolivuosittain. Verkoston jäsenille jaetaan ajankohtaista tietoa ilmastotyöstä yrityskentällä sekä muun muassa tuki- ja rahoitusmahdollisuuksista.


Ilmastokumppanuussitoumus ei sisällä byrokratiaa, eikä se laillisesti velvoita teitä. Ilmastokumppanuudessa on kyse pidemmän tähtäimen suunnitelmallisesta ilmastotyöstä, johon yrityksiä ja organisaatiota halutaan kaupungin puolelta kannustaa. Ilmastokumppanuusverkostolla luodaan tieto- ja kokemusperustaista yritysten ja yhteisöjen välistä sparrausta. Joensuun kaupunki kannustaa ja haluaa tukea ilmastoystävällisiä yritysratkaisuja. 


Kaikki alkaa alkuselvityksestä


Alkuselvitys toimii pohjana ilmastositoumukselle. Alkuselvityksellä tarkennetaan yrityksenne tai yhteisönne lähtötaso, jotta voimme yhdessä suunnitella teille sopivat tavoitteet ja toimenpiteet ilmastositoumukseenne. Kun lähtötilanne on selvitetty, määrittelette tavoitteet ja toimenpiteet, jotka kirjataan sitoumukseen.
Vastaa alkukyselyn kysymyksiin, kirjoita ylös omat ajatuksesi ja sitoumusehdotuksesi, joita kysymykset herättävät. Lopuksi lähetä täytetty ja tallennettu tiedosto meille. Teemme sopivia ehdotelmia ilmastositoumukseenne.
 

Tee alkuselvitys

 

Ota yhtettä

Voit olla myös suoraan yhteydessä meihin
ymparistonsuojelu@joensuu.fi
puh. 050 431 6702 / 050 463 3418


Tästä avautuu hieno polku yhteisen ilmastoystävällisen Joensuun rakentamiseen!