Sisältöjulkaisija

angle-left Ekologisen kompensaation pilottihanke Multimäki III 2021–2024
 

Ekologisen kompensaation pilottihanke Multimäki III 2021–2024

Joensuu on mukana Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Ekologisen kompensaation pilotointi -hankkeessa. Joensuun kaupunki pilotoi hankkeessa ekologisen kompensaation laskentaa Multimäki III -asemakaavan laatimisen yhteydessä. Tarkoituksena on, että alueen luonnonhaitta kompensoidaan muualla, erikseen sitä varten etsittävällä alueella. 

Ekologisen kompensaation tavoitteena on tukea luontokadon pysäyttämistä ja ekologisesti kestävää luonnonvarojen käyttöä. Kun tiedetään mitä heikennetään ja kuinka paljon, on mahdollista suunnitella kompensaatiotoimenpiteet luontokadon pysäyttämiseksi. 

Hankkeessa testataan ekologisen kompensaation projektiryhmän hyväksymää, asiantuntijatyöryhmän esittämää hyvityksen ja heikennyksen laskenta- tai arviointityökalua tapausesimerkkien avulla. Joensuussa tapausesimerkiksi on valittu Multimäki III -asemakaava-alue. Hankkeen tavoitteena on edistää hyvityksen ja heikennyksen arvioinnin testaamista käytännössä, edistää kompensaatiomarkkinan ja hyvitysten tuottamista, parantaa kompensaatioprosessien toimivuutta sekä varmistaa kompensaatioiden laatu.  

Hanke käynnistynyt elokuussa 2021, työ painottuu vuodelle 2022 ja jatkuu 2024 vuodelle saakka. Hanketta rahoittavat Ympäristöministeriö ja SYKE.