Sisältöjulkaisija

angle-left Ilmastokumppanuusverkosto - kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua -hanke 2021–2022
 

Ilmastokumppanuusverkosto - Kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua -hanke 2021–2022

Ilmastokumppanuusverkosto - kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua -hanke oli käynnissä 01.05.2021–30.11.2022. Hankkeessa edistettiin yritysten ja yhteisöjen päästövähennystoimenpiteitä kehittämällä Joensuun ilmastokumppanuusverkostoa.

Joensuun ilmastokumppanuusverkostossa yritykset ja yhteisöt etsivät yhdessä kaupungin kanssa keinoja kehittää toimintaansa ilmastoystävälliseksi esimerkiksi energiatehokkuutta parantamalla tai vähähiilisiä tuotteita ja palveluja kehittämällä. Verkoston jäsenet sitoutuvat päästövähennyksiin omassa toiminnassaan allekirjoittamalla ilmastositoumuksen, jossa he määrittelevät omat toimenpiteensä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Ilmastokumppanuuden kehittämishankkeessa kumppaniyritysten ja -yhteisöjen ilmastotyön tueksi kehitettiin ilmastokumppaneille räätälöity päästölaskentatyökalu. Karelia Ammattikorkeakoulun tuella toteutettiin päästölaskennat 10 ilmastokumppanille. Päästölaskennat antavat arvokasta tietoa päästöjen vähentämisen mahdollisuuksista uusien toimenpiteiden suunnittelun tueksi. 

Lisäksi kehitettiin ilmastokumppanuusverkoston kumppaniyritysten välistä yhteistyötä ja haettiin uusia kumppaneita verkostoon mm. Yritysten ilmastotreffit -tapahtuman kautta. Verkoston sisäistä ja ulkoista viestintää tehostettiin, ja ilmastokumppaneille kehitettiin uusi logo sekä ilmastokumppanuudesta kertova piirrosvideo. Hankkeen myötä ilmastokumppanuusverkoston toiminta jatkuu entistä vahvempana osana Joensuun kaupungin hiilineutraaliuteen tähtäävää ilmastotyötä.

Voit lukea hankkeesta ja sen tuloksista lisää hankkeen loppuraportista.

Ilmastokumppanuusverkosto - kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua -hankkeelle myönnettiin rahoitusta Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta, joka tähtää kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittamiseen. Hankkeen kokonaisrahoitus on 100 000 euroa.