Sisältöjulkaisija

angle-left Resurssiviisaiden kuntien talous- ja ilmastojohtaminen (REETTA) -hanke 2021-2022
 

Resurssiviisaiden kuntien talous- ja ilmastojohtaminen (REETTA) -hanke 2021-2022

Resurssiviisaiden kuntien talous- ja ilmastojohtaminen (REETTA) -hanke on Fisu-verkoston erillishanke, joka on käynnissä vuosina 2021-2022. Hanke edistää ilmasto- ja talousjohtamisen integroimista kunnissa. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa tapoja kytkeä ilmastotavoitteiden käytännön toimeenpano osaksi kunnan talousjohtamista ja sen prosesseja ja siten vahvemmin osaksi kunnan normaalia toimintaa.

Pitkällä aikavälillä hanke vahvistaa kuntien elinvoimaisuutta ja ilmastotyön tuloksellisuutta. Kuntien toimenpiteet ja investoinnit suuntautuvat ilmaston kannalta vaikuttavimpiin toimiin ja samalla syntyy hyötyjä kuntataloudelle ja kuntien elinvoimaisuudelle. 

Hankkeen lopputuloksena syntyy toimintamalli kunnan talous- ja ilmastojohtamisen systemaattiseksi integroimiseksi. Malli kuvaa, kuinka kunnat voivat tarkastella toimenpiteiden talous- ja ilmastovaikutuksia osana talousjohtamisen päätöksentekoprosesseja, tunnistaa ja priorisoida vaikuttavimpia ilmastotoimenpiteitä osana vuosisuunnittelua, tuoda näkyväksi ilmastotoimia ja niiden vaikuttavuutta osana talousjohtamista ja löytää rahoitusta vaikuttavien ilmastoinvestointien ja -toimenpiteiden edistämiseen.

REETTA-hanke on FISU-verkoston omasta aloitteesta syntynyt kehittämishanke, jossa hyödynnetään kokeilun ja vertaisoppimisen menetelmiä.