Hankkeet ja verkostot

Ilmastotyön tukena

Joensuun kaupunki koordinoi ja rahoittaa ilmastoaiheisia hankkeita, jotka ovat osa kaupungin vähähiilisyyteen pyrkivää ilmastotyötä. Hankkeet tarjoavat tietoa ja neuvontaa ilmastoviisaista ja energiatehokkaista ratkaisuista. Lisäksi hankkeet järjestävät erilaisia tapahtumia ja viestivät Joensuun alueen ilmastotyöstä.

Joensuu on myös mukana kuntien välisissä energia- ja ilmastoverkostoissa. Verkostot ovat kuntien tietopankki ja tuki ilmastotyön kehittämisessä. Verkostotapaamisissa kuntien edustajat jakavat kokemuksiaan ja esimerkkejä oman kunnan ilmastotyön etenemisestä.

Luokitusnavigaatio

Sisältöjulkaisija

angle-left Ilmastokumppanuusverkosto - kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua -hanke 2021–2022
 

Ilmastokumppanuusverkosto - Kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua -hanke 2021–2022

Ilmastokumppanuusverkosto - kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua -hanke on käynnissä 01.05.2021–31.10.2022. Hankkeessa edistetään yritysten ja yhteisöjen päästövähennystoimenpiteitä kehittämällä Joensuun ilmastokumppanuusverkostoa.

Joensuun ilmastokumppanuusverkostossa yritykset ja yhteisöt etsivät yhdessä kaupungin kanssa keinoja kehittää toimintaansa ilmastoystävälliseksi esimerkiksi energiatehokkuutta parantamalla tai vähähiilisiä tuotteita ja palveluja kehittämällä. Yhteistyön ja uusien toimintatapojen kautta edistetään samalla yritysten kilpailukykyä ja kaupungin elinvoimaa. Ilmastokumppanuusverkostoon kuuluu kaiken kokoisia yrityksiä sekä erilaisia yhteisöjä. Verkoston jäsenet sitoutuvat päästövähennyksiin omassa toiminnassaan allekirjoittamalla ilmastositoumuksen, jossa he määrittelevät omat toimenpiteensä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Ilmastokumppanuuden kehittämishankkeessa kumppaniyritysten ja -yhteisöjen ilmastositoumusten vaikuttavuutta parannetaan selvittämällä ilmastotoimenpiteiden päästövähennysvaikutukset ja tekemällä skenaariot päästöjen vähentämiseksi edelleen. Näin saadaan tietoa päästöjen vähentämisen mahdollisuuksista uusien toimenpiteiden suunnittelun tueksi. Lisäksi edistetään kumppaniyritysten välistä yhteistyötä ja haetaan uusia kumppaneita verkostoon.

Ilmastokumppanuusverkosto - kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua -hankkeelle myönnettiin rahoitusta Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta, joka tähtää kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittamiseen. Hankkeen kokonaisrahoitus on 100 000 euroa.