Sisältöjulkaisija

angle-left Ilmastokumppani Itä-Suomen Yliopisto UEF
 

Itä-Suomen Yliopisto UEF

Itä-Suomen yliopisto UEF allekirjoitti ilmastositoumuksen 7.3.2019 ja sitoutui seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Tiedotetaan ja koulutetaan säännöllisesti yliopistolaisia ja sidosryhmätahoja ympäristöasioista sekä yliopiston kestävän kehityksen toimenpiteistä
 • Tehdään kaikki hankinnat ympäristötietoisesti huomioiden kestävän kehityksen kriteerit
 • Minimoidaan jätteen ja erityisesti muovijätteen muodostuminen sekä tehostetaan
  edelleen jätteiden lajittelua ja kierrätystä
 • Vaihdetaan yliopiston leasing autot vähäpäästöisiin hybridi- tai biokaasu/sähköautoihin
  autojen leasing sopimuksia uusittaessa
 • Nostetaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun kaukolämmön osuus yliopiston kiinteistöillä
  80 % :iin vuoteen 2025 mennessä ja hankitaan kaikki käytettävä sähkö 100% uusiutuvalla energialla tuotettuna
 • Pyritään vähentämään matkustamista käyttämällä etäosallistumis- ja -kokousmenetelmiä ja kampusten välisessä matkustamisessa ensisijaisena vaihtoehtona ovat julkiset kulkuneuvot sekä kimppakyydit

Itä-Suomen yliopisto yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista

Tutkimuksemme on useilla aloilla maailman kärkeä. Yliopistomme vaikuttavuus syntyy korkeatasoisesta tutkimuksesta ja laadukkaasta koulutuksesta.
Vastuullisen ja kestävän tulevaisuuden rakentajana Itä-Suomen yliopisto hakee ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin monitieteisen tutkimuksen ja työelämän tarpeita vastaavan koulutuksen avulla.
Yhdessä eri toimijoiden kanssa tuotamme uutta tietoa, osaamista ja niihin liittyviä innovaatioita.

Itä-Suomen yliopiston tavoitteena on olla hiilineutraali yliopisto vuoteen 2025 mennessä

Yliopisto toimii ilmastotavoitteidensa saavuttamiseksi kahdella tasolla; tiedeyhteisönä vahvan tutkimuksensa ja tutkittuun tietoon perustuvien koulutusten ja niiden vaikuttavuuden kautta sekä työyhteisönä arjen toiminnan tasolla vaikuttaen toiminnallaan ja valinnoillaan toimintansa ilmastovaikutuksiin.

 

Itä-Suomen yliopisto