Публикатор

angle-left Ilmiöpohjainen oppiminen ympäristökasvatuksen tukena
 

Ilmiöpohjainen oppiminen ympäristökasvatuksen tukena

26.01.2021 07:37

Talotekniikka ja koulumatkasovellus oppimisen välineinä

Nepenmäen koulu oli toinen Ilmastokorttelit-hankkeessa mukana olleista Koulukortteleista. Koulukortteleissa keskeisenä tavoitteena oli ympäristökasvatuksen kehittäminen nykyaikaista talotekniikkaa hyödyntäen. Ilmastotoimia Nepenmäen koululla oli ohjaamassa Ilmastokorttelit-hankkeen palkkaama koulukoordinaattori Juha Kettunen.

Talotekniikkaa ja ympäristökasvatusta yhdistävän ilmiöpohjaisen oppimisen keskeisenä välineenä Nepenmäen koululla käytettiin Hiljanet –ohjelmaa. Käytännössä koulurakennukseen asennetuista sensoreista saatava tieto viedään Hiljanet –järjestelmään, jossa tieto esitetään havainnollisesti graafisten kuvaajien avulla. Saadun tiedon kautta oppilaat voivat opiskella talotekniikkaan, energiatehokkuuteen ja hiilijalanjälkeen liittyviä käsitteitä.

Hiljanet on joensuulaisen Sensire Oy ylläpitämä ohjelma, jonka ensimmäinen versio luotiin aiemmin Karhunmäen koulua varten. Hiljanetin kehittäminen eteenpäin yhteistyössä Sensire Oy:n kanssa olikin keskeinen osa Nepenmäen koulukorttelilla tehtyä ilmastotyötä.

Toinen merkittävä osa Nepenmäen koulukorttelissa tehtyä ilmastotyötä on ollut Hiljanet –ohjelmaan liittyvien opetuspakettien laatiminen. Tämä on tarkoittanut esimerkiksi sen pohtimista, mikä tieto on opetuksen kannalta merkityksellistä ja kuinka se esitetään oppilaille helposti ymmärrettävässä muodossa. Opetuksellisten haasteiden ratkaiseminen onkin kulkenut käsikädessä ohjelman kehitystyön kanssa.

Yhteistyössä Joensuun tiedeseuran kanssa koulukorttelissa kehitettiin myös koulumatkasovellusta. Sovelluksella oppilaat syöttävät omilla puhelimillaan koulumatkan pituuden ja tavan, jolla he ovat koulumatkan kulkeneet. Ohjelma kokoaa koulukohtaisen yhteenvedon ja laskee koulumatkoista syntyneen hiilijalanjäljen. Oppilaat voivat tarkastella omia tietojaan ja koulun yhteistulosta ja pitkän ajan seurannalla pyritään pienentämään kulkemisesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä.

 

Hankkeen opit laajempaan käyttöön

Ilmasto- ja ympäristökasvatus ovat olleet vahvasti esillä valtakunnallisissa koulutuskeskusteluissa. Koulukortteleiden laajempana tavoitteena olikin levittää hankkeen aikana Nepenmäellä ja Karhunmäessä kehitettyjä ratkaisuja ja tuloksia myös muiden tietoisuuteen ja käyttöön. Hiljanetin kehitystyön ja opetusmateriaalin tuottamisen lisäksi Nepenmäen koulukortteli oli vahvasti mukana ajankohtaisissa tapahtumissa sekä opettajien tukena arjessa tapahtuvassa ympäristökasvatuksessa.

Koulukortteli osallistui kansalliseen energiansäästöviikkoon yhdessä Eno-verkkokoulun ja Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. Teemaviikon aikana Nepenmäen, Karhunmäen, Iiksenvaaran, Enon ja Liperin kouluissa järjestettiin energian säästämiseen liittyviä työpajoja. Lisäksi kyseisten koulujen välillä käytiin energiantuotantokilpailun, jossa sähköä tuotettiin polkupyörän avulla.

Opettajille tarjottiin tukea pitämällä energiaan, ilmastoon ja kierrätykseen liittyviä työpajoja Nepenmäen ja Karhunmäen kouluissa. Energiantuotantotapoihin liittyvien innovaatioiden herättelemiseksi koulujen käyttöön hankittiin autorata, jonka tarvitsema sähkö tuotetaan tavallisiin polkupyöriin kytkettävillä generaattoreilla. Autorata ja pyörät generaattoreineen ovat kiertäneet kouluilla sekä Lunta Ilosaaressa - ja I love muovi -kampanjan tapahtumissa.

Koulukortteli osallistui myös valtakunnalliseen I love muovi –kuukauteen tiedottamalla kouluja kampanjasta ja tarjolla olevista opetusmateriaaleista sekä organisoimalla muovien keräyksen Nepenmäen ja Karhunmäen kouluissa. Lisäksi Nepenmäen, Niittylahden, Reijolan, Noljakan ja Suhmuran kouluissa järjestettiin muoveihin, lajitteluun ja kierrätykseen liittyviä pajoja.

Koulukorttelit ovat mukana myös Maakuntaliiton koordinoimassa Energiatoimijat –verkostossa. Sidosryhmänä koulukorttelit olivat mukana CLEAN –hankkeen projektikokousmatkalla Romanian Iasissa. Siellä koulukorttelit esitteli Nepenmäen koulun automaatio- ja energiatehokkuuteen liittyviä ratkaisuja sekä Hiljanet –ohjelmaa.

Joensuussa Hiljanetin käyttöä Nepenmäen koululla päästiin esittelemään Botanialla järjestetyssä Scifest-tapahtumassa.

Koulukortteli on ollut mukana myös Marjalan koulun laajentamishankkeen suunnittelussa opetusteknologian ja Hiljanetin hyödyntämisen näkökulmasta. Lisäksi koulukortteli osallistui Joensuun kaupungin koulutusviennin suunnitteluun, erityisesti ilmasto- ja ympäristökasvatusta korostaen. Koulutusviennin kautta elokuussa 2019 Joensuuhun ja Kontiolahdelle saapui Pekingistä 195 kiinalaista oppilasta leirikouluun. Vaikka oppilasmäärä oli hajautettu seitsemälle eri koululle, oli viikon yhteinen teema luonto ja ympäristö. Nepenmäen koululla eräänä toiminnallisena pajana oli uuden tekniikan hyödyntäminen opetuksessa.