Публикатор

angle-left Taloyhtiön asukkaat ryhtyivät kimpassa ilmastotyöhön
 

Taloyhtiön asukkaat ryhtyivät kimpassa ilmastotyöhön

20.12.2019 07:48

Joensuussa kokonaisen taloyhtiön asukkaat ovat sitoutuneet tekemään ilmastotyötä. Kanervalassa sijaitseviin 60-vuotiaisiin Selvaag-rivitaloihin on muodostunut aivan omanlainen yhteisönsä, joka toimii esimerkkinä yhteisöjen tärkeästä merkityksestä ilmastotyössä. Naapureiden tuttuus, yhteisön tuki ja lainaamisen mahdollisuudet mahdollistavat monia ilmastotekoja.

Mistä kaikki lähti?

Taloyhtiö haki avoimen haun kautta yhdeksi ilmastokortteliksi. Taloyhtiön valituksi tulemisen jälkeen kartoitettiin asukkaiden kiinnostuksen kohteet ja halukkuus erilaisiin ilmastotekoihin. Vastauksia tuli runsaasti asukkaiden vastausprosentin ollessa yli 60 %. Vastausten siivittämänä lähdimme kohti erilaisia ilmastotekoja.

Yhteiskäyttösähköpyörä on ollut menestys

Taloyhtiössä on testattu yhteiskäyttösähköpyörää, jota jokainen asukas voi lainata älykkään taloyhtiösovelluksen avulla. Jo kahden kuukauden aikana pyörää oli lainattu 46 kertaa. Pyörän keskimääräinen lainausaika on ollut 4 tuntia. Asukkaat ovat olleet tyytyväisiä yhteiseen pyörään ja kuten lainasten määräkin osoittaa, tarvetta yhteiskäyttöpyörälle on. Osa asukkaista on jo nyt sitoutunut osallistumaan taloyhtiön oman yhteiskäyttöpyörän hankkimiseen. Lopulliset päätökset omasta pyörästä taloyhtiössä tehdään keväällä.

Kuva: Taloyhtiön asukas Ville esittelee Ylen toimittajalle yhteiskäyttöpyörää.

 

Taloyhtiösovelluksen kautta on ollut myös mahdollista myydä ja ostaa käytettyä tavaraa. Kirppari- ja lainaustoiminnan myötä yhteisiin kerhotiloihin perustettiin yhteinen pienimuotoinen kirjasto. Sovellus mahdollistaisi myös pyykkivuorojen ja saunan varauksen, mutta siihen ei olla vielä ryhdytty. Sovellus edustaa uudenlaista kommunikaation ja asioiden hoitamisen tapaa taloyhtiössä. Osaa se helpottaa suunnattomasti, mutta osa suosii vielä perinteisiä menetelmiä. Muutokset vaativat aikaa ja kokeilunhalua. Taloyhtiösovellus on saanut 6 kuukauden kokeiluajan.

Taloyhtiössä on oltu aikaisemminkin hyvin edistyksellisiä. Lajittelumahdollisuudet ovat hyvät ja taloyhtiö on lämmennyt täysin hiilineutraalilla kaukolämmöllä vuoden ajan. Lisäksi taloyhtiössä on käytössä lämmityksen automatiikkaa, joka on tuonut ennen kaikkea asumismukavuutta, mutta myös säästöjä.

Asteen lasku lämpötilaan

Syksyllä lämmityksen osalta tehtiin yhden asteen lämpötilan laskun kokeilu. Säästöjä syntyi 8,7 mWh. Vuositasolla yhden asteen lämpötilan laskulla säästettäisiin 5% vuosikulutuksesta. Hiilijalanjäljen kannalta päästösäästöt eivät olleet suuret, sillä kaukolämpö taloyhtiössä on hiilineutraalia.

 

D-matin laskelmien mukaan yhden asteen lämpötilan laskulla voidaan Vanamokadun taloyhtiössä säästää vuoden aikana 31 megavattituntia energiaa. Tämä tarkoittaa 868 hiilidioksidikilogramman säästöä. Euroissa säästöä tulee vuodessa 2339 euroa. Laskelmat perustuvat tilanteeseen, jossa taloyhtiön vuotuisen kulutuksen lähtötaso oli 620 megavattituntia ja se lämpesi hiilineutraalilla kaukolämmöllä. Tavallisella kaukolämmöllä vastaava säästö hiilidioksidipäästöissä olisi ollut 5890 hiilidioksidikiloa.

Kuva: D-matin laskelmat kaukolämmön päästösäästöistä. Laskelmat perustuvat tilanteeseen, jossa taloyhtiö lämpesi hiilineutraalilla kaukolämmöllä. Tavallisella kaukolämmöllä vastaava säästö hiilidioksidipäästöissä olisi ollut huomattavasti suurempi.

Onko ikkunatiivisteet kunnossa?

Syksyllä taloyhtiössä vieraili myös ikkunoihin ja ilmanvaihtoon erikoistunut rakennusinsinööri. Asiantuntijan avustuksella asukkailla oli mahdollisuus käydä läpi asuntonsa ikkunatiivisteiden kunto ja ilmanvaihdon tehokkuus. Tämä oli asukkaille tärkeä muistutus siitä, että sisäikkunan tiivisteiden huolto on asukkaan vastuulla ja näillä pienillä tavoin voi vaikuttaa omaan asumismukavuuteen ja energiatehokkuuteen.

Ikkunoiden tiivistys vähentää hallitsematonta ilmavuotoa ja näin ollen pienentää myös vedon tunnetta sisätiloissa. Tästä seuraa, että sisäilman lämpötilaa voidaan laskea viihtyvyyden kärsimättä. Tiivistämisellä estetään kostean sisäilman ja ulkoa tulevan kylmän ilman, sadeveden ja lumen pääsy ikkunan välitilaan. Myös rakennuksen ääneneristävyys paranee. Lämmitysenergian kulutus voi tiivistämisen avulla pienentyä jopa 15 %, eivätkä tiivistämisen kustannukset ole kuin murto-osa ikkunoiden uusimisen kustannuksista. Lähde: www.energiakorjaus.info

Asiantuntija ohjeisti asukkaita ja teki kierroksestaan raportin, joka toimitettiin sekä taloyhtiön hallitukselle että isännöitsijälle.

Energiansäästöviikolla jaettiin kulutusmittareita

Kulutusmittareita meni muutamalle kiinnostuneelle ja tietoisuus lisääntyi myös allekirjoittaneella. Esimerkiksi jääkaapin vaihtaminen energiatehokkaaseen kannattaa ilmastopäästöjen kannalta suhteellisen pian, mutta materiaalijalanjäljen kannalta ei niinkään pian. Jos mennään ilmasto edellä, niin jääkaappi kannattanee vaihtaa.

Uusia elämäntapoja etsittiin yhdessä

Muutama vuosi takaperin Joensuussa kokeiltiin vähähiilistä huhtikuuta, jossa vapaaehtoiset kotitaloudet haastoivat itsensä kokeilemaan vähähiilistä ja materiaalitehokasta elämää. Kanervalan taloyhtiössä lähdimme samoin ajatuksin kokeiluun. Taloyhtiössä 1,5 asteen elämäntapahaasteen vastaanotti 11 kotitaloutta.

Kestävien elämäntapojen kokeilujakson aikana hiilijalanjalanjälki laski 13 %. Kuukauden loppuun asti mukana oli 7 kotitaloutta. Kokeilujakson tekojen vaikutus:
Yhteensä -5 t CO2e/vuosi -0,2 t CO2e/vuosi/henkilö.

5 tonnin päästövähennys vastaa 25 000 kilometriä autoilua. Jos asukkaat jatkaisivat samaa rataa vuoteen 2030, hiilijalanjälki pienenisi puolella.

Perheet muun muassa kokeilivat korvata päiväkotikyytien automatkaa sähköavusteisella pyörällä, konmarittaa tarpeetonta tavaraa ja kokeilla kasvispainotteista ruokavaliota. Muutamat olivat päättäneet ottaa vegaanihaasteen vastaan.

Myös muissa kaupungeissa kotitaloudet ottivat saman elämäntapahaasteen vastaan. Joensuun kotitalouksilla hiilijalanjälki oli lähtökohtaisesti pienempi kuin muilla kokeiluun osallistuneilla keskimäärin. Silti taloyhtiön asukkaat vähensivät jalanjälkeään keskimäärin saman verran kuin muissa kaupungeissa, noin 10-15 %. Tämä kertoo siitä, että mukana olleet kotitaloudet olivat äärimmäisen sitoutuneita laskemaan jo ennestään pientä hiilijalanjälkeään. Se on hienoa se!

- Merkittävää oli huomata, millainen vaikutus hyvinkin yksinkertaisilla teoilla oli kuten keitän kahvia vain tarvitsemani määrän tai lisään postilaatikkooni ei mainoksia -tarran. – kokeiluun osallistunut.

- Ilmapiiri on todella motivoida ja kannustava, eikä yhtään syyllistävä. – kokeiluun osallistunut.

Kokeilijoille muodostettiin oma ryhmä, jossa he pystyivät jakamaan kokemuksia ja kysymään asiantuntijoilta apua. Asiantuntijoina ryhmissä olivat Joensuun veden insinööri, kotitalousneuvoja ja Puhaksen jäteneuvoja.

Yhden kuukauden kokeilu koettiin sopivan mittaisena, mutta samaan aikaan lyhyenä. Kokeilijoille jäikin pitkän aikavälin ilmastoteoiksi mm. energiatehokkaampien kodinkoneiden hankinta.

Elämäntapakokeiluun on mahdollista osallistua ensi vuonna uuden sovelluksen avulla. Tällöin se ei sido asukkaita fyysisiin tapaamisiin, vaan kokeilun voi aloittaa juuri silloin kun itselle sopii.

Yhteinen tekeminen kiinnostaa ja tutun naapurin kanssa tavaroiden lainaaminen on helppoa ja mielekästä

Keväälle olemme suunnitelleet hävikkiruokakokeilua ja erityisesti pihapiirin yhteiset pihatalkoot ilmastonmuutokseen sopeutumisen teemalla kiinnostavat monia. Uutena lainattavana asiana kokeillaan venettä. Myös pyöräpajoja jatketaan ja syksyllä kerätyt ja talven aikana nuorisoverstaan kunnostamat hylätyt pyörät saapuvat pihapiiriin yhteyskäyttöpyöriksi. Toki myös suuremmat muutokset kiinnostavat. Taloyhtiössä selvitetään mitä uusi laki muutos mahdollistaa, voisiko taloyhtiö olla ensimmäinen energiayhteisö Pohjois-Karjalassa?

- Koko kokonaisuuden ideana on ollut tarjota laaja kirjo ilmastonäkökulmia, jotta jokainen asukas löytäisi sen oman tavan ja motivaation tehdä ilmastotekoja omien rajojensa puitteissa. Tärkeintä on, että kokeilee. Tällainen lähestyminen on toiminut tässä kohteessa enemmän kuin hyvin, kiteyttää Ilmastokortteleiden hankekoordinaattori Saara Ihanamäki.

Juttuja korttelista

Yhdessä on helpompi muuttaa tapojaan - Karjalan Heili
Joensuussa taloyhtiön asukkaat ryhtyivät kimpassa ilmastotyöhön - Yle
Kestäviä elämäntapoja kiihdyttämässä - Lapsen maailma -blogi