Публикатор

angle-left ENO -verkkokoulu – kestävän kehityksen verkkokoulu
 

ENO -verkkokoulu – kestävän kehityksen verkkokoulu

07.05.2019 10:38

ENO-verkkokoulu (Environment Online) on kestävän kehityksen verkkokoulu, joka perustettiin Enon alakoulussa vuonna 2000. Verkkokoulussa opiskellaan ympäristöteemoja, jaetaan tietoa sekä nostetaan esille ajankohtaisia ympäristöasioita omassa lähiympäristössä. Vakioteemoja ovat ilmastonmuutos, metsät, kulutus ja kulttuuriteemat. ENO-verkkokoulussa korostuvat oppilaskeskeiset työtavat ja aktiivinen kansalaisuus tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. Verkkokoulua ylläpitää ENO-verkkokoulun tuki ry, ja sillä on oma kansallinen neuvottelukuntansa, jonka puheenjohtajana on Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen.

Verkkokoulun tunnuslause on ”Think globally, act locally!” Oppilaat ympäri maailman opiskelevat ympäristöön liittyviä teemoja sekä tuottavat tietoa omasta ympäristöstään kaikkien jaettavaksi. Kansainvälisyyden lisäksi ENO-kouluissa painotetaan paikallista näkökulmaa ja sitä, mitä itse kukin meistä voi tehdä ympäristön hyväksi.

Verkkokoulun konkreettisin ja suosituin ympäristöteko on puiden istuttaminen. Puunistutuspäivää on ENO-verkkokoulussa vietetty YK:n kansainvälisenä rauhanpäivänä vuodesta 2004 lähtien. Vuosittain järjestetään kaksi kansainvälistä puunistutuspäivää, toukokuussa ja syyskuussa. Verkkokoulussa on istutettu miljoonia puuta ja tavoitteena on sadan miljoonan puun raja, kun Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017.

ENO-verkkokoulu tekee yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston ja YK:n ympäristöohjelma UNEP:n kanssa. UNESCO-kouluverkon koulut osallistuvat aktiivisesti ENO-verkkokoulun kampanjoihin. ENO-verkoston oppilaiden tuottamaa aineistoa on käytetty myös YK:n käyttöön tarkoitetussa oppimateriaalissa. Israelissa verkkokoulu sai virallisen kansainvälisen projektin aseman marraskuussa 2010.

Suomalaiset koulut ovat tervetulleita osallistumaan toimintaan rekisteröitymällä koulunsa verkkosivuilla. Toimintaa on näkyvillä runsaasti myös mm. Facebookissa.

Lue lisää ENO-verkkokoulusta