Публикатор

angle-left Decarbon-Home – Kohti hiilivapaita koteja -tutkimushanke 2020-2023
 

Decarbon-Home – Kohti hiilivapaita koteja -tutkimushanke 2020-2023

Joensuu on mukana Kohti hiilivapaita koteja – Asukaskeskeiset ratkaisut lähiöiden ja maaseudun ilmastoviisaaseen asumiseen -tutkimushankkeessa.

Decarbon-Home-tutkimushanke edistää asumisen ja rakentamisen oikeudenmukaista kestävyysmurrosta. Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää asukkaita osallistavia ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja asuinalueiden eriytymisen haasteisiin. Hankkeessa tuotetaan tietoa kansalaisten asumiseen ja ilmastonmuutokseen liittyvistä arvoista sekä ilmastotoimenpiteiden edellytyksistä. Lisäksi kehitetään työkaluja ja ratkaisuja yhdessä kaupunkien, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Hankkeessa tarkastellaan muun muassa kansalaisten ja yhteisöjen toimijuutta ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä ilmastoviisaiden asumisratkaisujen edellytyksiä ja esteitä. Yhteiskehittäminen ja vuorovaikutus ovat tärkeässä roolissa. Tavoitteena on luoda uudenlaisia ratkaisuja, kehittää työkaluja ja käynnistää kokeiluja.

Erityisen huomion kohteena ovat lähiöt ja haja-asutusalueet. Lähiöiden kerrostalot ovat tyypillisesti 1960- ja 70-luvuilta, joten laajat remontit ovat ajankohtaisia ja energiankulutuksen vähentämiseen on paljon mahdollisuuksia. Haja-asutusalueilla osa pientaloista vaatii korjausta, energiatehokkuustoimia ja mahdollisesti lämmitysjärjestelmän vaihdosta. Alueiden asukkaat saattavat tarvita tukea remonttien toteutukseen.

Hankekonsortioon kuuluu tutkijoita Helsingin yliopistosta, Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE), Luonnonvarakeskuksesta (Luke), Vaasan yliopistosta ja Tallinnan teknillisestä yliopistosta (TalTech). Kumppanikaupungit ovat Helsinki, Joensuu, Turku ja Vantaa. Hankkeen toteutukseen osallistuu myös lukuisia yhteistyökumppaneita yhteiskunnan eri alueilta ja tasoilta, kunnista ja yrityksistä ministeriöihin ja kansainvälisiin asiantuntijoihin.

Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto. Hanke on suunniteltu kuusivuotiseksi.

Lue lisää hankkeen nettisivuilta: https://decarbonhome.fi/.