Päämääränä Hiilineutraali Joensuu 2025

Päämääränä Hiilineutraali Joensuu 2025

Joensuun kaupungin ilmastotyötä ohjaavan ilmasto-ohjelman päätavoite on, että Joensuu on hiilineutraali kunta vuoteen 2025 mennessä. Ilmasto-ohjelma on päivitetty vuonna 2022.

Tavoitteeseen päästään vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Loput 40 prosenttia päästöistä sidotaan hiilinieluihin tai tarvittaessa hyvitetään.

Joensuun kaupungilla on useita kymmeniä toimenpiteitä, joiden avulla hiilineutraaliutta tavoitellaan. Toimenpiteet on listattu ilmasto-ohjelmassa ja niiden toteutumista voit seurata Joensuun ilmastovahdissa.

Näin vähennämme päästöjä-kuvituskuva

Esimerkkejä siitä, mitä Joensuussa pitää lisätä ja vähentää päästöjen pienentämiseksi. Joensuun päästöjä vähennetään lisäämällä hiilinieluja, vähäpäästöistä autokantaa, joukko- ja kevyttä liikennettä, kierrätysastetta ja uusiutuvaa energiaa. Vähentää tulee ruokahävikkiä, fossiilia polttoaineita ja energian loppukulutusta.