Näin kompensoimme päästöjä

Päästöjen kompensointi tukee hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista

Tavoitteenamme on olla pysyvästi hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Tähän pääsemiseksi tavoitteenamme on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 2007 tasosta vähintään 60 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Jäljelle jäävä 40 prosentin osuus päästöistä sidotaan hiilinieluihin tai kompensoidaan. Päästöjen kompensointia tarvitaan, jolleivät olemassa olevat hiilinielut riitä sitomaan kaikkia syntyneitä päästöjä.

Päästöjen kompensointi tarkoittaa sitä, että jo syntyneet päästöt hyvitetään joko ostamalla päästökauppamarkkinoilta pois päästöoikeuksia tai tukemalla rahallisesti päästöjä vähentäviä hankkeita. Tällaisia hankkeita voivat olla esimerkiksi uusiutuvaa energiaa lisäävät teknologiahankkeet tai hiilinieluja lisäävät hankkeet, esimerkiksi puiden istuttaminen ja kosteikkojen ennallistaminen. Päästöjä voidaan kompensoida niin paikallisesti kuin globaalilla tasolla. Joensuun hiilinielu- ja kompensaatiotiekartan tavoitteena on kehittää erityisesti paikallisia, joensuulaisia päästökompensaatiokeinoja.

Hiilinielu- ja kompensaatiotiekartta

Kaupunki on hyväksynyt marraskuussa 2019 Hiilinielu- ja kompensaatiotiekartan.

Ensimmäisessä vaiheessa eli vuonna 2019 ryhdymme kompensoimaan kaupungin työntekijöiden lentäen tekemät työmatkat ostamalla päästöoikeuksia pois päästökauppamarkkinoita. Samalla valmistelemme uusia toimenpiteitä, joita ovat:

  • uuden päästövähennyksiin, kompensointiin ja hiilinielujen lisäämiseen keskittyvän hankkeen valmistelu ja käynnistäminen
  • kompensaatiorahoitusmahdollisuuksien selvittäminen, esimerkiksi kompensaatiotilin käyttöönotto ja muut rahoitusmahdollisuudet
  • myös muuten kuin lentäen tehtyjen työmatkojen kompensoinnin aloittaminen
  • muiden toimijoiden yhteistyöhön kutsuminen työmatkojen kompensoimisessa

Lue tiekartta kokonaisuudessaan

Joensuu kompensoi lentäen tehtyjä työmatkoja noin 35,7 tonnia

Vuonna 2019 Joensuun kaupunki kompensoi kaupungin työntekijöiden lentäen tekemiä työmatkoja noin 35,7 CO2 ekv. tonnia. Tämä määrä päästöjä vastaa noin 44 Euroopan sisäistä lentoa tai 267 750 km autolla ajettuna.

Joensuun kaupunki teki kompensaation ostamalla päästökauppaoikeuksia EU:n päästökauppajärjestelmästä CO2-esto Oy:n kautta. Osto on osa Joensuun Hiilinielu- ja kompensaatiotiekartan toimenpiteitä.

Ostosta annettu sertifikaatti