Публикатор

angle-left Ilmastokumppaneiden päästöjä laskettiin yhdessä Karelia AMK:in kanssa
 

Ilmastokumppaneiden päästöjä laskettiin yhdessä Karelia AMK:in kanssa

10.11.2022 13:52

Joensuun kaupungin ilmastokumppaneille kehitettiin oma päästölaskuri. Päästölaskennat helpottavat ilmastotyön suunnittelua ja seurantaa, ja auttavat kohdentamaan resursseja vaikuttavimpiin ilmastotoimiin. Päästöjen kehityksestä viestimällä yritys tai yhteisö voi kertoa avoimesti ilmasto- ja vastuullisuustyönsä edistymisestä.

Päästölaskuri on maksuton, excel-pohjainen työkalu, jolla voidaan selvittää toiminnan epäsuorat ja suorat päästöt kertaluontoisesti tai vuosittain. Laskuri pohjautuu kansainväliseen Kasvihuonekaasuprotokollaan (Greenhouse Gas Protocol).

Päästöt laskettiin 10 ilmastokumppanille

Keväällä 2022 ilmastokumppanit saavat apua päästölaskentoihin Karelia-ammattikorkeakoulun Kestävä energiatalous YAMK-koulutusohjelman Hiilijalanjälki ja päästökompensaatiot -opintojakson opiskelijoilta ja opettajilta. Päästölaskuri esiteltiin ilmastokumppaneille järjestetyssä päästölaskentakoulutuksessa.

Mukaan laskentaan ilmoittautuivat yhteensä 10 ilmastokumppania (n. 25 % ilmastokumppaneista): Business Joensuu, Joensuun vesi, Huoneistohotelli Lietsu, Process Genius, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY, John Deere Forestry, PKS Sähkönsiirto, Karjalan tilipalvelu ja Pyhäselän Oma Osuuskunta. Samanaikaisesti Pohjois-Karjalan Martat ry:lle toteutettiin laskenta opinnäytetyönä.

Päästölaskentoja varten kumppaneilta kerättiin lähtötietoja, kuten polttoaineiden kulutus omissa ajoneuvoissa ja kiinteistöissä, mahdolliset suorat päästöt esim. tuotantoprosesseista, mahdolliset käytetyt kylmäaineet, sekä ostoenergian määrät eli ostettu sähkö, lämpö, kaukokylmä yms. Lisäksi kerättiin tietoja toiminnan epäsuorista päästöistä, esim. hankinnoista, kuljetuksista, jätemääristä ja työmatkustuksesta.

Laskennat valmistuivat pääosin toukokuun 2022 loppuun mennessä, mutta parin ilmastokumppanin osalta laskennan valmistuminen viivästyi kesään tai alkusyksyyn. Päästölaskuri on ilmastokumppaneiden käytössä myös jatkossa ja laskentoihin voidaan hyödyntää Karelia AMK:in opinnäytetyöntekijöiden osaamista.

Päästölaskurin ja päästölaskentakoulutuksen toteutti AFRY Finland Oy osana Ilmastokumppanuusverkosto – Kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua -hanketta, jota rahoittaa Joensuun kaupunki ja Ympäristöministeriö. Lisätietoja kevään 2022 päästölaskennoista yhteenvetoraportissa.

(Kuva: Marcin Jozwiak)