Публикатор

angle-left Joensuulle rahoitusta kaupunkiympäristön kiertotalouden ja vähähiilisyyden edistämiseen
 

Joensuulle rahoitusta kaupunkiympäristön kiertotalouden ja vähähiilisyyden edistämiseen

08.06.2022 12:08

Ympäristöministeriö on myöntänyt avustusta 20 hankkeelle, jotka edistävät ilmastotyötä ja kiertotaloutta kunnissa. Avustusta jaetaan yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa kehityshankkeille, jotka tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen ja luonnonvarojen käytön vähentämiseen.

Joensuun kaupunki sai rahoitusta Hiilineutraali kiertotalouskaupunki – suunnitellen ja rakentaen (HIKKA) -hankkeelle. Hankkeessa kehitetään pysyviä toimintamalleja kiertotalouden ja vähähiilisyyden huomioimiseksi Joensuun kaupungin kaupunkiympäristön toimialan toiminnassa suunnittelusta toteutukseen. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa mm. maankäytön suunnittelusta, kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, liikennesuunnittelusta, ja kaupungin toimitilojen hallinnoinnista. Toimialalla on lukuisia toimintoja, joissa voidaan entistä paremmin huomioida kiertotalouden eri osa-alueet ja mahdollisuudet, ja tätä kautta edistää vähähiilisyyttä ja Hiilineutraali Joensuu 2025 -tavoitteen saavuttamista.

– Hanke edistää entistä vahvempaa ilmasto- ja kiertotalousjohtamista sekä energia- ja materiaalitehokkuutta kaupunkiympäristön toimialan ja koko Joensuun kaupunkikonsernin toiminnoissa. Kaupunkiympäristön toimialan kasvihuonekaasupäästöistä merkittävä osa muodostuu materiaaleista sekä niiden kuljetuksista ja käytöstä. Hankkeen tuloksena suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon hiilijalanjälki pienenee ja rakennusten ja infrarakenteiden elinkaari pitenee, kertoo Joensuun kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen.

Hankkeen tarkoituksena on muuttaa Joensuun kaupungin kaupunkiympäristön toimialan toimintatapoja pysyvästi niin, että kaikessa toiminnassa otetaan huomioon kiertotalouden ja vähähiilisyyden näkökulmat. Muutoksen aikaansaamiseksi käydään läpi kaupunkiympäristön toiminnan eri prosessit ja tunnistetaan ne, joiden vaikuttavuutta kiertotalouden ja hiilijalanjäljen osalta voidaan mitata, laskea ja parantaa, sekä luodaan uusia toimintamalleja näiden näkökulmien huomioimiseksi.

Hanke on käynnissä 1.9.2022–31.8.2023. Hankkeen suunniteltu kokonaisbudjetti on 100 000 €, josta Ympäristöministeriö rahoittaa enintään 70 000 € (70 %). Joensuun kaupungin omarahoitusosuus on 30 000 €.