Навигационная цепочка

Публикатор

angle-left Joensuun Vesi
 

Joensuun Vesi

Joensuun Vesi liikelaitos liittyi 14.08.2020 Joensuun seudun ilmastokumppanuusverkostoon ja sitoutuu noudattamaan seuraavia toimenpiteitä ja tavoitteita:

  • Teetämme aurinkoenergiaselvityksen, jonka perusteella toteutamme energiatehokkaimmat ratkaisut.
  • Kehitämme etäasiointia ja mahdollistamme etätyöskentelyn työtehtävien niin salliessa.
  • Siirrymme sähköiseen arkistointiin.
  • Kannustamme liikkumaan työmatkat pyörällä tai kävellen.
  • Suunnittelemme ajoreitit ja yhdistämme samalle alueelle tapahtuvia työajoja.

Ilmastositoumuksella tavoitellaan nykytilan parantamista ilmastomyönteisemmäksi.

Joensuun Vesi huolehtii joensuulaisten vesihuollosta

Vesi- ja viemärilaitostoiminta on alkanut Joensuussa 1927. Vuodesta 1997 lähtien Joensuun Vesi on toiminut kunnallisena liikelaitoksena, jonka tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain mukaisesti toiminta-alueen vedenhankinnasta, jätevesien poisjohtamisesta ja niiden puhdistuksesta. Joensuun Vesi huolehtii myös hulevesien ja perustusten kuivatusvesien poisjohtamisen kaupungin kanssa sovitun mukaisesti.

Joensuun Vesi toimittaa vettä Liperin ja Kontiolahden kunnille sekä kahdelle vesiosuuskunnalle. Tarvittaessa vettä toimitetaan myös Polvijärven kunnalle. Lisäksi Joensuun Vesi tekee Kontiolahden kunnan kanssa talousvedenhankintaan liittyvää yhteistyötä.

Joensuun Vedelle laadittiin vuonna 2019 ympäristöohjelma ja ilmastokumppanuus on yksi toimenpide sen toteuttamisessa käytännössä.

Joensuun Vesi asensi aurinkopaneeleja Kerolankankaan alkalointilaitokselle

Syyskuussa 2020 Joensuun Vesi lisäsi Kerolankankaan alkalointilaitoksen katolle 400 aurinkopaneelia. Omavaraisesti tuotettu aurinkosähkö kattaa noin kuudesosan laitoksen sähkönkulutuksesta ja siten pienentää vuosittaista sähkölaskua noin 10 000 euroa. Alkalointilaitoksella raakavesi puhdistetaan juomakelpoiseksi ja sen pH luku tasapainotetaan vesiputkille sopivaksi.  

 

Joensuun Vesi