Публикатор

angle-left Yritysten hiilijalanjälkiä selvitettiin opiskelijayhteistyönä
 

Yritysten hiilijalanjälkiä selvitettiin opiskelijayhteistyönä

02.05.2024 08:33

Kahdeksan paikallista yritystä sai viime syksyn ja talven aikana apua hiilijalanjälkensä selvittämiseen Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoilta. Alkuvuodesta valmistuneet hiilijalanjälkilaskennat toteutettiin Ilmastokaupunki Joensuu 2025 -hankkeen ja Karelia AMK:n energia- ja ympäristötekniikan koulutusohjelman yhteistyönä. Opiskelijoille laskentojen toteuttaminen oli osa Ilmastoviisas toiminta -opintojakson suorittamista.

Laskennoissa hyödynnettiin Joensuun ilmastokumppaneille aiemmin laadittua organisaation hiilijalanjäljen laskentaan tarkoitettua excel-pohjaista laskuria, joka päivitettiin konsultin toimesta. Laskuri pohjautuu kansainväliseen kasvihuonekaasuprotokollaan (Greenhouse Gas Protocol).

Tällä laskentakierroksella mukana olleita yrityksiä olivat mm. Itä-Suomen Liikuntaopiston ISLO Hostel, Savon Kinot Oy, atFlow Oy, Taloykköset Oy ja Hermannin viinitila Oy / Nordic Premiun Beverages. Kurssitoteutukseen osallistuneiden yritysten lisäksi Joensuun Elli Oy:n laskennan toteuttamiseen etsittiin opinnäytetyöntekijät mahdollisimman kattavan laskennan mahdollistamiseksi. Opinnäytetyön on tarkoitus valmistua kesään 2024 mennessä.

Yrityksiltä laskennoista tullut palaute oli pääosin myönteistä ja hiilijalanjäljen laskenta vastasi odotuksia. Opiskelijoille laskennat taas tarjosivat arvokasta työelämäyhteistyökokemusta ja kasvattivat heidän osaamistaan organisaation hiilijalanjälkilaskennan toteuttamisesta.

Laskennoista apua ilmastotyön suunnitteluun ja vastuullisuusviestintään

Hiilijalanjäljen selvittäminen tarjoaa yritykselle tietoa siitä, millaisia suoria ja epäsuoria päästöjä sen toiminnasta syntyy. Päästöjen ymmärtäminen on lähtökohta yrityksen ilmastotyön suunnittelulle ja auttaa parhaimmillaan kohdentamaan resursseja vaikuttaviin ilmastotoimiin. Tähän esimerkiksi ISLO koki saaneensa apua nyt toteutetuista laskennoista:

- Saimme selville suurimmat päästökohteet. Niihin pyrimme vaikuttamaan. Yritämme laskea hiilijalanjäljen myös vuodelta 2023 ja jatkossa, ISLOlta kerrotaan.

Päästöjen kehityksestä viestimällä yritykset voivat myös kertoa ilmasto- ja vastuullisuustyönsä konkreettisesta edistymisestä. Niinpä päästölaskenta voi tarjota tukea vastuullisuusviestintään, vaikka se ei kaikille yrityksille tarjoaisikaan selkeitä kehityskohteita päästöjen vähentämisen kannalta:

- Tehtyä laskentaa hyödynnetään yrityksen vastuullisuusviestinnässä, mutta varsinaisesti toimintaa kehittävää tai muuttavaa kulmaa laskennan tiimoilta ei syntynyt, kommentoitiin laskentaa atFlowlta.

Vaikka opiskelijat laativat varsinaiset laskelmat, vaatii laskentaa varten tarvittavien lähtötietojen keruu aina myös yrityksen aktiivista osallistumista. Tietojenkeruuvaiheen työläys tuleekin monelle yritykselle yllätyksenä. Toisaalta yrityksen kokemuksen karttuessa myös laskentojen uusiminen tai laajentaminen muihin toimipisteisiin käy jatkossa helpommin:

- Hiilijalanjälkilaskelman tulokset olivat pitkälti odotusten mukaisia, koska moneen asiaan on jo kiinnitetty huomiota ja tehty mahdollisuuksien mukaan toimenpiteitä. Laskenta tehtiin tällä kertaa vain yhden paikkakunnan osalta. Tämä laskentaprosessi antaa tietoa ja kokemusta laajentaa hiilijalanjäljenlaskentaa myös muille paikkakunnillemme, kuvattiin kokemuksia laskennasta Savon Kinoilta.

Maksuttomia hiilijalanjälkilaskentoja tarjotaan joensuulaisille yrityksille taas ensi syksynä Ilmastokaupunki Joensuu 2025 -hankkeen ja Karelia AMK:n yhteistyönä.