Innehållspresentatör

angle-left Joensuu valittiin vuoden 2021 ilmastokunnaksi!
 

Joensuu valittiin vuoden 2021 ilmastokunnaksi!

03.06.2021 13:00

Kuntaliitto myönsi Joensuulle Vuoden ilmastokunta 2021 kunniamaininta -palkinnon. Kunniamaininta ja 3000 euron arvoinen palkinto myönnettiin Kuntien ilmastokonferenssi -virtuaalitapahtumassa 3.6.2021. 

Valinnassa vaikuttivat toimet hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi

Kunniamaininnalla ja palkinnolla Kuntaliito muistaa kuntaa, joka on sitoutunut aktiivisella otteella kunnan ilmastotyön edistämiseen. Perusteluina Joensuun valinnalle olivat kunnan ilmastotavoitteiden eteen tehty tarmokas, kekseliäs ja monet osallistava työ. Joensuun ilmastotyön mottona onkin, että ”kaikkea ei tarvitse tehdä yksin”.

Joensuun viestinnässä on tehty työtä vaikuttavuuden ja helposti lähestyttävyyden puolesta. Viestinnässä jaetaan kunnan ilmastotyön saavutuksia ja vinkkejä arjen ilmastotekoihin. Joensuussa kuntalaiset saavat myös äänensä kuuluviin ilmastotoimenpiteitä suunniteltaessa ja kuntalaisia kannustetaan osallistumaan matalalla kynnyksellä kokeiluihin. Kunnan vahva sitoutuminen ilmastotyöhön näkyy kaupungin strategiassa sekä pitkäjänteisessä ja jatkuvasti kehittyvässä ilmastotyössä, jolla saavutetaan konkreettisia tuloksia.

Joensuun tavoitteena olla hiilineutraali vuonna 2025. Tavoite asetettiin jo vuonna 2014 laaditussa ilmasto-ohjelmassa. Ilmastotyöllä olemme saaneet aikaan konkreettisia tuloksia, ja työtä jatketaan edelleen. Iloisella otteella pyrimme kannustamaan myös kuntalaiset ja yritykset mukaan ilmastotoimiin, kertoo Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen.

Palkintorahat päästökompensaatioon

Palkintoraha talletetaan Joensuun kaupungin ilmastotilille, jonka kautta rahoitetaan paikallisia päästökompensaatiohankkeita, esimerkiksi hiilinielujen kasvattamista metsityksellä. Kompensaatiokohteen valinnasta ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmastokuntaa ja sen perusteita sai ilmiantaa huhtikuun 2021 aikana kuntien ilmastokonferenssin sivuilla. Tuomaristoon kuului edustajia Kuntaliitosta, SYKE:stä, Ympäristötiedon foorumista ja Ympäristöministeriöstä.