Innehållspresentatör

angle-left Joensuun kaupunki perusti uuden luonnonsuojelualueen.
 

Joensuun kaupunki perusti uuden luonnonsuojelualueen.

10.01.2023 11:24

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on tekemällään päätöksellä perustanut Joensuun kaupungin aloitteesta Kerolan luonnonsuojelualueen 28.12.2022. Joensuun kaupunki haki syksyllä 2021 METSO ohjelmaan (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma) liittyen luonnonsuojelualueen perustamista Hammaslahdessa sijaitsevalle Kerolan tilalle. 

Kerolan luonnonsuojelualue on pinta-alaltaan 20 hehtaaria. Alue on pitkään luonnontilaisesti kehittynyttä, kulttuurivaikutteista lehtoa. Siellä on runsaasti lahopuuta eri puulajeissa ja läpimittaluokissa, myös kookkaita haapoja ja kilpikaarnamäntyjä. Noin 40 vuotta sitten ojitettu entinen pelto on palautunut luonnontilaisen kaltaiseksi saniais- ja lehtokorveksi. Osa alueesta on varttunutta kuusivaltaista lehtomaisen kankaan metsää, missä on huomattavan suuria muurahaispesiä ja runsaasti lahopuuta kehittymässä. Tilan koilliskulmassa on kosteikkopainanne. Alueesta noin neljä hehtaaria on entistä maatalousmaata, mikä on kehittynyt 1980-luvulta käytön loputtua luonnontilaisesti.

”Luonnonsuojelualueiden lisääminen on kaupungin metsänhoidon linjauksen ja kaupungin ilmasto-ohjelman mukainen toimenpide. Luonnonsuojelualueiden lisäämisellä ehkäistään myös luontokatoa ja lisätään luonnon monimuotoisuutta. Alue toimii myös hiilinieluna sitomalla hiilidioksidia sekä puustoon että maaperään. Tämä tukee kaupungin hiilineutraali Joensuu 2025 tavoitetta ja on siten myös Joensuun konsernistrategian mukainen toimenpide. Alue on palautumassa luonnontilaiseksi eikä se ole ollut aktiivisessa metsätalouskäytössä.” sanoo Joensuun kaupungin metsätalousinsinööri Merja Kuukkanen