Innehållspresentatör

angle-left Kuntanielu-hankkeen hiilinielupilotti valmistuu
 

Kuntanielu-hankkeen hiilinielupilotti valmistuu

22.05.2023 11:37


Joensuu on mukana Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni hankekokonaisuuden KUNTANIELU-hankkeessa, jossa kehitetään kuntien keinoja hiilinielujen lisäämiseen. Joensuun kaupunki pilotoi hankkeessa ilmastotilin käyttöönottoa ja paikallisen hiilinieluhankkeen toteuttamista.

Joensuun hiilinieluhankkeen toteuttaminen on loppusuoralla. Turvetuotannosta poistuneilla alueella Huhtilammen Valkeasuolla ja Iiksenjoen varressa olevilla turvepeltoalueilla tehtävät toimenpiteet ovat puuntaimien istutusta vaille valmiit. Istutukset tehdään touko ja kesäkuun aikana.

Valkeasuon turvetuotannosta poistuneille alueille istutetaan metsää ja tehdään kosteikkoviljelyalueet. Kosteikkoviljelyssä käytetään pajua ja järviruokoa. Tarkoituksena on biohiilestää pajut niiden korjuun jälkeen ja niittää järviruoko, sekä jättää molemmat kasvattamaan maaperän hiilivarastoja. Tilalle on mahdollisuus tehdä myös alueita, joiden vedenpintaa nostamalla voidaan suoluontoa ennallistaa, sekä pysäyttää turpeen hajoaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen syntyminen. Iiksenjoen varressa oleville entisille turvepelloille istutetaan myös metsää sekä tehdään kosteikkoviljelyalue. 

Luonnonvarakeskus (LUKE) on myös tehnyt laskelmat, siitä miten paljon tehdyillä toimenpiteillä voidaan kasvattaa hiilinieluja. Toimenpidealue on kooltaan 17,6 ha. Laskelmat on tehty 90 vuoden ajanjaksolle. Hiilinielujen lasketaan kasvavan ensimmäisten 15 vuoden kuluessa lähes 1900 tonnia CO2 ja yhteensä 90 vuoden aikana lähes 17 000 tonnia CO2. Syntyvät hiilinielut vastaavat ensimmäisten 15 vuoden aikana 190 keskiverto suomalaisen hiilijalanjälkeä. Tulokset ovat laskennallisia ja todellinen hiilinielu selviää vuosien kuluessa, kun alueiden puuston ja maaperän hiilitase lasketaan uudelleen.

Hanke toteutettiin Joensuun kaupungin ja Joensuun Ortodoksisen seurakunnan omistamilla maa-alueilla. Hankkeen kustannuksiin ovat osallistuneet lisäksi Ilosaarirock, Huoneistohotelli Lietsu, Business Joensuu  Oy ja digitaalisia palveluja tuottava atFlow Oy.

Hankkeen avulla lisätään Joensuun alueen hiilinieluja ja mukana olevat toimijat ovat hankkeen kautta osallistuneet hiilinielujen lisäämiseen ja positiivisiin hillintätoimiin. 

Hankkeen kustannukset on katettu keräämällä rahoitusta Joensuun kaupungin ilmastotilille, josta kustannukset on maksettu. Hankkeen toteuttamiseen on saatu myös avusta KUNTANIELU hankkeen kautta.