Innehållspresentatör

angle-left Maaseudun Sivistysliitto ry liittyi Joensuun kaupungin ilmastokumppaniksi
 

Maaseudun Sivistysliitto ry

Joensuun kaupungin ilmastokumppanuusverkosto laajenee jälleen Maaseudun Sivistysliitto ry (MSL) liityttyä ilmastokumppaniksi 24.2.2022. MSL on valtakunnallinen aikuiskoulutus- ja kulttuurijärjestö, joka tukee maa- ja kylähenkistä elämäntapaa, ihmisten omaehtoisesta kasvua, luovuutta, yhdenvertaisuutta sekä ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta ja kumppanuutta. Ympäristö- ja ilmastotyön saralla MSL tarjoaa koulutuksia ympäristöasioissa ja ympäristön hoidossa, kunnostaa kylien ympäristöjä yhdessä kyläläisten kanssa, ideoi ja kehittää ilmastoviisasta paikallista energian tuotantoa, kierrätystä sekä liikkumiseen ja kuluttamiseen liittyviä ratkaisuja paikallisten asukkaiden kanssa ja tekee yhteistyötä Suomen Kylät ry:n ja sen jäsenjärjestöjen kanssa ympäristöasioissa.

– Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys ovat sivistystyömme perusta. Joensuun ilmastokumppanina voimme entisestään edistää kylien positiivista hiilikädenjälkeä ja konkreettisia ilmastotoimia maaseutualueilla, ja samalla tukea paikallisten ilmastotavoitteiden saavuttamista Joensuussa, kommentoi MSL:n kehittämispäällikkö Timo Reko.

Ilmastositoumuksessaan Maaseudun Sivistysliitto ry sitoutuu noudattamaan seuraavia toimenpiteitä ja tavoitteita:

  • Edistämme Joensuun kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä.
  • Vaalimme luonnon monimuotoisuutta Joensuussa eri toimenpiteillä kylissä ja maaseutualueella työpajoin, koulutuksin sekä tekemällä mm. vieraslajien torjuntaa ja pitämällä lampaita maisemalaidunnuksessa.
  • Edistämme kylien positiivista hiilikädenjälkeä jakamalla kylätoimijoille tietoa ilmastoasioista ja vinkkejä konkreettisiin ilmastotoimiin.
  • Edistämme maaperän ravinteiden kiertoa ja hiilensidontaa parantavaa biohiiletystä.
  • Otamme ilmastonäkökulmat huomioon Joensuun toimiston työskentelyssä mm. edistämällä kestävää liikkumista sekä etätyötä ja sähköisiä palavereita.

Sitoumuksen allekirjoittivat Maaseudun Sivistysliitto ry:n kehittämispäällikkö Timo Reko ja Joensuun kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen.

– Maaseututoimijoiden liittyminen ilmastokumppaniksi mahdollistaa sen, että yritykset, yhteisöt ja muut toimijat voivat entistä laajemmin tehdä yhdessä ilmastotyötä. Ilmastotyö yhdistää, onhan tavoitteemme yhteinen ja yhteistyöllä siihen on mahdollista myös päästä. Joensuun ilmastokumppanuusverkosto on osoittanut, että kaikkien toimijoiden panos ja toimenpiteet ovat tärkeitä, kommentoi ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen.