Innehållspresentatör

angle-left Rantakylä-Utra – Älykkäillä ratkaisuilla hiilineutraaliin yhteiskuntaan
 

Rantakylä-Utra – Älykkäillä ratkaisuilla hiilineutraaliin yhteiskuntaan

23.05.2019 07:27

Älykäs Rantakylä-Utra -hankkeessa 2015–2016 keskityimme tunnistamaan sellaisia paikallistason toimenpiteitä, joilla energiatehokkuutta saadaan parannettua ja kotimaisten uusiutuvien energioiden osuutta kasvatettua. Hankkeessa kartoitimme ja mallinsimme ne keinot, joilla Rantakylä-Utra muutetaan energia- ja resurssitehokkuudeltaan nykyaikaiseksi "älykkääksi" (Smart City) kaupunginosaksi. Hankkeen näkökulmat olivat kiinteistöenergia: rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen ja keinot; lähienergia: kotimaisten uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen alueella; liikkuminen ja kaupunkirakenne: jalankulun, pyöräilyn ja julkisen liikenteen houkuttelevuus ja edistäminen sekä digitalisointi: energia- ja resurssitehokkuuteen vaikuttavat digitaaliset palvelut ja tietotekniset ratkaisut.

Kaikkien teemojen tuloksia löydät 3D-kaupunkimallista

Älykäs Rantakylä-Utra -hankkeen lopputuloksena syntyi energia- ja resurssitehokas malli Rantakylä-Utran uudistamiseen. Suunnitellut teknologia-, materiaali- ja lisärakentamisratkaisut siirretään toteutettavaksi osana kaupunkisuunnittelua ja yhdyskuntarakentamista. Hankkeessamme lisättiin alueen asukkaiden, kiinteistönomistajien ja muiden toimijoiden motivaatiota ja tietopohjaa energiansäästöratkaisuihin ja korjausrakentamiseen. Työssä koottiin energiateknologia- ja korjausrakentamisliiketoiminnan verkosto, joka lähtee toteuttamaan suunniteltuja ratkaisuja. Siten hanke tukee yritysten mahdollisuuksia kehittää tuotteita ja liiketoimintamalleja vanhojen lähiöiden uudistamiseen.