Innehållspresentatör

angle-left Vihreämpää palvelutarjontaa koottu Visit Joensuun sivuille
 

Vihreämpää palvelutarjontaa koottu Visit Joensuun sivuille

10.07.2024 06:55

Kaupunkina haluamme ennen kaikkea tehdä ilmastotekojen toteuttamisen helpoksi ja innostavaksi niin yrityksille, kuntalaisille kuin matkailijoillekin. Visit Joensuu -sivustolle kootut Valitse vihreämmin! -vinkit (visitjoensuu.fi/vihreat-valinnat) auttavat niin lomailijoita kuin kuntalaisiakin ilmastoviisaampien valintojen tekemisessä. Löydät sivulta vinkkejä vihreämpään saapumiseen ja liikkumiseen, ravintoloihin, majoittumiseen ja tekemiseen sekä kokemiseen. Samalla kannustamme paikallisia yrityksiä ilmastotyönsä jatkamiseen ja kehittämiseen.

Valitse vihreämmin! -teemasivulle olemme koonneet kaupungin ilmastokumppaneiden tarjoamia palveluita. Ilmastokumppanuusverkostossa on kyse kaupungin, yritysten ja yhteisöjen välisestä yhteistyöstä hiilineutraalin Joensuun rakentamiseksi. Verkostoon liittyneet yritykset ja yhteisöt ovat solmineet ilmastositoumuksen, jolla ne ovat sitoutuneet kehittämään toimintaansa ilmastoystävällisemmäksi. Tämä voi tarkoittaa sekä päästöjen vähentämistä että omien vähähiilisten ratkaisujen kehittämistä. Ilmastositoumuksessa on määritelty tavoitteet yrityksen toiminnan kehittämiseen.

Kaupunki tarjoaa ilmastokumppaneilleen tietoa, työkaluja ja tukea ilmastotyön tekemiseen. Tällä hetkellä ilmastokumppanuusverkostossa on mukana kaikkiaan yli 50 erilaista yritystä ja yhteisöä. Verkoston mottona on ”Kaikkea ei tarvitse tehdä yksin.”. Ilmastokumppanuusverkostomme jäseniin ja heidän ilmastositoumuksiinsa voi tutustua nettisivullamme.

Kohti hiilineutraalia Joensuuta

Joensuun kaupunki on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2025. Tavoite tarkoittaa, että Joensuussa ei vuoden 2025 jälkeen saisi syntyä enempää päästöjä kuin mitä alueen hiilinieluilla voidaan sitoa. Tavoite kuuluu Suomen kaupunkien kunnianhimoisimpiin ja sen toteuttaminen vaatii toimia laajalla rintamalla.
Kaupunkiorganisaation tekemät ilmastoteot ovat kuitenkin vain osa kaupungissa tehdystä ilmastotyöstä. Tärkeässä roolissa hiilineutraalin kaupungin rakentamisessa ovat muun muassa kaupungin ilmastokumppanit. Suuri merkitys on myös meidän kaikkien omassa elämässämme, arjessa ja lomalla, tekemillämme valinnoilla. Valitse vihreämmin! -sivu helpottaa valintojen tekemistä Joensuun palvelutarjonnasta.

Sivu on tuotettu Visit Joensuun ja Ilmastokaupunki Joensuu 2025 -hankkeen yhteistyönä. Hanke on käynnissä 1.2.2023-30.6.2025. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Joensuun kaupunki.