Päämääränä Hiilineutraali Joensuu 2025

Päämääränä Hiilineutraali Joensuu 2025
 

Joensuun ilmasto-ohjelman päätavoite on että Joensuu on hiilineutraali kunta vuoteen 2025 mennessä.

Tavoitteeseen päästään vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Loput 40 prosenttia päästöistä kompensoidaan tai sidotaan hiilinieluihin esimerkiksi metsää istuttamalla.

Joensuun kaupungilla on useita satoja toimenpiteitä, joiden avulla hiilineutraaliustavoitteeseen päästään. Ilmasto-ohjelmassaan kaupunki on listannut keskeisimmät toimenpiteet, joita se on lähtenyt viemään eteenpäin. Tässä alla keskeisimmät toimenpiteet, jotka on mainittu ilmasto-ohjelmassa.
 

 

Näin vähennämme päästöjä-kuvituskuva

Näin vähennämme päästöjä

Joensuun kaupunki

 • kasvattaa hiilinieluja joka vuosi.
 • huomioi ympäristökriteerit kaikissa kaupungin hankinnoissa.
 • kutsuu yritykset ilmastoyhteistyöhön ja tukee yritysten ympäristöosaamista.
 • luopuu öljylämmityksestä omistamissaan kiinteistöissä vuoteen 2030 mennessä.
 • säästää vuosittain energiaa omissa kiinteistöissään energiatehokkuussopimuksen mukaisesti.
 • hankkii jatkossa uusiksi työajoneuvoiksi vain sähköautoja tai vähintään hybridejä.
 • kehittää uusia vähähiilisiä ratkaisuja ilmastohankkeiden avulla.
 • varautuu muuttuviin sääolosuhteisiin ja niiden vaikutuksiin.
 • parantaa toimistokalusteiden kiertoa kaupungin työpaikkojen sisällä.

 

Teollisuutta ja yritysmaailmaa kannustetaan

 • puolittamaan sähkön‐ ja fossiilisten polttoaineiden kulutuksen 2025 mennessä.
 • nostamaan jätteiden kierrätysasteen vähintään 55 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.
 • mukaan kokeilemaan ja ottamaan käyttöön uusia vähäpäästöisiä innovaatiota.
 • hyödyntämään hankkeiden tuomia mahdollisuuksia vähähiilisyyden edistämiseksi.

 

Kuntalaisia kannustetaan

 • vaihtamaan öljylämmitys mahdollisuuksien mukaan uusitutuvaan energiaan vuoteen 2025 mennessä.
 • aktiiviseen kierrättämiseen, jotta kierrätysaste saadaan nostettua 55 prosenttiin vuonna 2020.
 • liikkumaan entistä enemmän matkoja pyöräillen, kävellen tai joukkoliikenteen avulla.

 

Koulumaailmassa

 • HiljaNet -hiilijalanjäljen oppimisympäristön käyttöä laajennetaan ja kehitetään.
 • Kouluissa ja päiväkodeissa syntyvä ruokahävikki puolitetaan vuoteen 2025 mennessä.

 

Energiasektorilla

 • Kaukolämmöntuotannossa fossiilisten polttoaineiden käyttö puoliintuu vuoteen 2025 mennessä ja loppuu kokonaan 2030.
 • Energian loppukulutuksesta vuonna 2025 vähintään 90 prosenttia perustuu uusiutuviin energianlähteisiin.
 • Energiankulutus vähenee vuoteen 2025 mennessä vähintään 25 prosenttia vuoden 2007 tasoon verrattuna.

 

Joensuun ilmasto-ohjelma on päivitetty 2018
 

Joensuun Ilmasto-ohjelma ohjaa kaupungin ilmastotyötä. Voit lukea sen kokonaisuudessaan täältä.

Joensuun Ilmasto-ohjelma