Innehållspresentatör

angle-left Joensuu mukana vauhdittamassa energiasäästötavoitteiden saavuttamista
 

Joensuu mukana vauhdittamassa energiasäästötavoitteiden saavuttamista

19.06.2022 06:17

Suomi on saavuttanut asetetun energiasäästövelvoitteensa kaudella 2014–2020. Tavoitteen saavuttamisessa energiatehokkuussopimuksilla on tärkeä rooli ja mm. kuntien toimenpiteet ovat tässä merkittävässä asemassa.

Joensuussa ollaan hyvässä vauhdissa tekemässä toimenpiteitä ja energia- ja kustannussäästöjä on saavutettu konkreettisten energiatehokkuustoimien ansiosta. Valaistuksen energiatehokkuutta on parannettu jatkuvasti uusimalla vanhaa valaistusta LED-valaistukseksi eri puolilla kaupunkia. Ulkovalaistuksen energiankulutus on pienentynyt vuodesta 2017 vuoteen 2021 noin puolella. Säästötoimenpiteitä on saavutettu myös kiinteistöjen ja rakennusten kaukolämmön ja sähkön ominaiskulutuksessa. Uusiutuvan energian käyttöä on myös lisätty useissa kohteissa mm. Joensuun Vesi on investoinut ja ottanut käyttöön aurinkopaneeleita.

Joensuu on liittynyt Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS) vuonna 2016. Kunnille energiatehokkuussopimukseen liittyminen antaa eväitä oman energiankäytön hallinnalle. Joensuussa tavoitteena on 7,5 % energiasäästö vuoteen 2025 mennessä. Tavoite on laskettu Joensuun kaupungin vuonna 2015 kuluttamasta energiamäärästä. Ensisijaisesti pyritään energiatehokkuuden parantamiseen, mutta tähän liittyy myös uusiutuvan energian edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä.

Säästötavoite ei tarkoita sitä, että kulutuksen tulisi olla pelkästään säästöprosenttia vastaavan energiamäärän verran alhaisempi. Säästöt voivat muodostua myös oman toiminnan tehostamisesta, joiden seurauksena tuleva kulutus on alhaisempi verrattuna tilanteeseen ilman toimia.