Innehållspresentatör

angle-left Joensuu on pilottikuntana miljoonarahoituksen saaneessa KUNTANIELU-hankkeessa
 

Joensuu on pilottikuntana miljoonarahoituksen saaneessa KUNTANIELU-hankkeessa

15.02.2022 10:49

Maa- ja metsätalousministeriö myönsi KUNTANIELU-hankkeelle (Kuntien mahdollisuudet käyttää maankäyttösektorin nettohiilinieluihin perustuvaa kompensointia) rahoitusta vuosille 2022–2024 yhteensä noin 915 000 euroa. Rahoitusta myönnettiin Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta, joka tukee ilmastokestävien maankäyttöratkaisujen tuottamista. Hanke käynnistyy 1.4.2022 ja sitä toteuttaa Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus ja Helsingin yliopisto yhdessä kumppanikaupunkien Turun, Espoon, Lahden ja Joensuun kanssa. Joensuu on mukana hankkeessa 5 000 euron omarahoitusosuudella.

KUNTANIELU-hankkeen tavoitteena on päästökompensaatiotoimintaan soveltuvien maankäyttömuutosten nieluvaikutusten mittaaminen ja todentaminen, kompensaatiotoiminnan kansainväliset kriteerit täyttävien menettelyiden ja laskentasääntöjen luominen ja soveltaminen sekä kompensaatioprosessien pilotointi ja arviointi. Joensuun kaupunki pilotoi hankkeessa Ilmastotili-järjestelyn käyttöönottoa ja paikallisen hiilinieluhankkeen toteuttamista.

Joensuun tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2025. Tavoitteen saavuttamiseksi kaupunki pyrkii vähentämään päästöjä vähintään 60 % vuoteen 2025 mennessä, ja sitomaan loput päästöistä hiilinieluihin tai kompensoimaan osan paikallisilla hiilinieluhankkeilla. Vuonna 2021 perustetun Ilmastotilin kautta voidaan rahoittaa tällaisia hankkeita. KUNTANIELU-hankkeessa Ilmastotiliä kokeillaan ensimmäistä kertaa.

– Olemme erittäin iloisia ja tyytyväisiä että saamme olla mukana Kuntanielu-hankkeessa pilotoimassa Joensuun ainutlaatuista Ilmastotili-järjestelyä ja sen kautta mukana kehittämässä pelisääntöjä hiilinielu- ja kompensaatiohankkeille. Tämä on myös esimerkki siitä, että Joensuun ilmastotyötä arvostetaan ja olemme edelläkävijöiden joukossa kuntien ilmastotyössä, kommentoi Joensuun kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen.

Hankkeessa kehitetään tarkempaa tietopohjaa ja käytännön ohjeita kuntien nielujen todentamiseksi sekä maankäyttötoiminnan kompensaatioiden toteuttamiseksi. Hanke tuottaa uutta tutkimukseen perustuvaa tietoa siitä, miten kuntien nielut arvioidaan yhtenäisesti ja miten näihin perustuvat kompensaatiot voivat edistää valtakunnallista ilmastopolitiikkaa sekä tukea Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa.

Lisätietoja:

Uusille Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio -hankkeille yhteensä viiden miljoonan euron rahoitus - Maa- ja metsätalousministeriö (mmm.fi)

Jari Leinonen, ympäristönsuojelupäällikkö, Joensuun kaupunki, puh. 0503768584, jari.leinonen@joensuu.fi.