Innehållspresentatör

angle-left Vihreä siirtymä yrityksissä
 

Vihreä siirtymä yrityksissä

30.03.2021 07:12

Vihreä siirtymä yrityksissä -webinaarisarjan ensimmäisessä osassa taustoitettiin sitä, miksi ympäristökysymykset ovat tällä hetkellä niin ajankohtaisia myös yritysmaailmassa. Webinaarissa kuultiin vihreän siirtymän rahoituksesta ja yritysten roolista ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Puhujina:

Opri Orenius ja Saara Ihanamäki, Ilmastokorttelit-hanke
Juho Korpi, Ympäristöministeriö
Sari Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Anne Raudaskoski, Ethica Oy

Vihreä siirtymä on osa Kestävän kasvun rahoitusohjelmaa

Juho Korpi Ympäristöministeriöstä kertoi tilaisuudessa vihreästä siirtymästä ja sen rahoitusmahdollisuuksista. Suomessa on julkaistu alustava kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelmasta; Suomen kestävän kasvun ohjelma. Se jakautuu seuraaviin rahoitusosuuksiin: vihreä siirtymä (822 milj), digitalisaatio (217 milj.), työllisyys ja osaaminen (636 milj) ja sosiaali- ja terveyspalvelut (400 milj). Vihreän siirtymän rahoitusosuus mahdollistaa entistä ympäristöystävällisemmät investoinnit yrityksissä, jolloin siirtyminen fossiilittomaan ja vähähiilisempään yhteiskuntaan helpottuu. Vihreän siirtymän rahoitus tukee Hiilineutraali EU 2050 ja Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteita. Saadakseen rahoitusta omille kehityshankkeilleen ja investoinneilleen, hakijan toimien on noudatettava ministeriön ja EU:n erikseen määräämiä suosituksia (tarkentuvat keväällä 2021), pyrittävä pitkän aikavälin positiivisiin vaikutuksiin ja osoitettava, että toimilla ei tuoteta ylimääräistä kuormitusta ympäristölle (no significant harm -periaate). Vihreän siirtymän rahoitettavat kehityshankkeet voivat liittyä:

  • energiajärjestelmän murrokseen
  • vihreää ja digitaalista siirtymää tukevat teollisuuden uudet investoinnit
  • yhdyskuntien ja liikenteen vähähiiliset ratkaisut
  • rakennuskannan ilmasto- ja ympäristövaikutusten pienentäminen
  • ympäristökestävyys ja luontopohjaiset ratkaisut

Vihreän siirtymän käytännön toimet täsmentyvät vielä kevään 2021 aikana.

Juho Korpi: Vihreä siirtymä ja rahoitusmahdollisuudet

Lisätietoa Kestävän kasvun ohjelmasta ja vihreästä siirtymästä: Kestävä kasvu - Valtiovarainministeriö (vm.fi)

Liikenne-, rakentamis- ja energiaratkaisuja tarjoavat yritykset ovat ratkaisevassa asemassa hiilineutraalin maakunnan saavuttamisessa

Sari Pitkänen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta kertoi maakunnan ilmastostrategiasta sekä yritysten tärkeästä roolista tavoitteiden saavuttamisessa. Maakunnan ilmastotavoitteena on laskea kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Ilmasto- ja energiaohjelma 2030:n visio on, että maakunta on ilmastokestävyyden edelläkävijä. Tällä tarkoitetaan muun muassa, että luonnon monimuotoisuus turvataan ja luonnonvaroja käytetään kestävästi samalla kun alueen elinvoimaisuus turvataan. Suurimpia haasteita maakunnassa on vähäpäästöisen liikenteen ja rakentamisen lisääminen sekä energian tuotannon paikallisuuden ja energiateknologian edistäminen. Uutta vihreää yrittäjyyttä, joka tukee maakunnan kehittymistä vihremmäksi edustavat siis yritykset, joiden liiketoiminnassa viedään eteenpäin ilmastokestäviä asumisratkaisuja, vähähiilistä rakentamista sekä uusia tapoja edistää kiertotaloutta eri toimintakentillä.

Sari Pitkänen: Yritysten rooli ja mahdollisuudet ilmasto- ja energiaohjelma 2030 toteuttamisessa

Tutustu Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Ilmasto- ja energiaohjelmaan sekä maakuntaliiton yritysrahoituskanaviin:
Ilmasto- ja energiaohjelma 2030: Ilmasto- ja energiaohjelma - pohjois-karjala.fi
Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto – rahoitus: Rahoitus - pohjois-karjala.fi

Ilmasto- ja ympäristötoimet voivat olla yrityksen eteenpäin vievä voima

Ethica Oy:n Anne Raudaskoski pohjusti yritysnäkökulmaa puheenvuorollaan ”Kolme painavaa syytä vihreään yritystoimintaan.” Nämä kolme painavaa syytä ovat:

  1. Maailma on muuttunut ja asiakkaat sen mukana: Asiakkaat vaativat laadun lisäksi yrityksiltä myös näkyvää vastuullisuutta. Vuoden 2020 kuluttajatutkimuksen mukaan kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia ympäristöystävällisten elämäntapojen harjoittamisesta. Jatkossakin vihreiden tuotteiden ja palvelujen kysyntä tulee todennäköisesti kasvamaan.   

  2. Toimintaympäristö on muuttunut: Yhä useammat julkiset organisaatiot tähtäävät kohti hiilineutraaliutta ja ilmastoystävällisempää toimintaa, ja tämä näkyy muun muassa hankinnoissa. Joensuu kaupunki huomioi ympäristökriteerit lähes kaikissa hankinnoissa (noin 98 % hankinnoista).

  3. Rahoitus on muuttunut: Myös sijoittajia kiinnostaa entistä enemmän yritysten vastuullisuus ja toimet ilmastonmuutoksen ja kestävän liiketoiminnan edistämiseksi. Myös julkisissa valtion ja EU:n rahastohauissa painotetaan entistä enemmän vihreitä ja vähähiilisiä ratkaisuja.

Anne Raudaskoski: Kolme painavaa syytä vihreään yritystoimintaan

Lue lisää:

Kuudes kerros, Tiedostava Kuluttaja -tutkimus 2020: Kuudes.com/tiedostavakuluttaja
Pohjois-Karjalan hankintatoimi: Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Lisätietoja Ethicasta: Ethica.fi

Muita hyödyllisiä linkkejä

Rahoitusta tai osallistumista kehittämishankkeeseen voi hakea vihreään yritystoimintaan seuraavista instansseista:
Rakennerahastot: Rakennerahastot.fi
Sitra: Sitra.fi
Business Finland: Businessfinland.fi
Business Joensuu: Businessjoensuu.fi
Ilmastorahasto: Ilmastorahasto.fi
Teollisuussijoitus: Tesi.fi

 

Webinaarisarjan järjesti 17.3-25.3.2021 Ilmastokorttelit-hanke