Sisältöjulkaisija

angle-left Ilmastokumppanuusverkosto - kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua -hanke 2021–2022
 

Ilmastokumppanuusverkosto - Kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua -hanke 2021–2022

Ilmastokumppanuusverkosto - kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua -hanke on käynnissä 01.05.2021–31.10.2022. Hankkeessa edistetään yritysten ja yhteisöjen päästövähennystoimenpiteitä kehittämällä Joensuun ilmastokumppanuusverkostoa.

Joensuun ilmastokumppanuusverkostossa yritykset ja yhteisöt etsivät yhdessä kaupungin kanssa keinoja kehittää toimintaansa ilmastoystävälliseksi esimerkiksi energiatehokkuutta parantamalla tai vähähiilisiä tuotteita ja palveluja kehittämällä. Yhteistyön ja uusien toimintatapojen kautta edistetään samalla yritysten kilpailukykyä ja kaupungin elinvoimaa. Ilmastokumppanuusverkostoon kuuluu kaiken kokoisia yrityksiä sekä erilaisia yhteisöjä. Verkoston jäsenet sitoutuvat päästövähennyksiin omassa toiminnassaan allekirjoittamalla ilmastositoumuksen, jossa he määrittelevät omat toimenpiteensä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Ilmastokumppanuuden kehittämishankkeessa kumppaniyritysten ja -yhteisöjen ilmastositoumusten vaikuttavuutta parannetaan selvittämällä ilmastotoimenpiteiden päästövähennysvaikutukset ja tekemällä skenaariot päästöjen vähentämiseksi edelleen. Näin saadaan tietoa päästöjen vähentämisen mahdollisuuksista uusien toimenpiteiden suunnittelun tueksi. Lisäksi edistetään kumppaniyritysten välistä yhteistyötä ja haetaan uusia kumppaneita verkostoon.

Ilmastokumppanuusverkosto - kohti hiilineutraalia kaupunkiseutua -hankkeelle myönnettiin rahoitusta Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta, joka tähtää kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittamiseen. Hankkeen kokonaisrahoitus on 100 000 euroa.