Sisältöjulkaisija

angle-left Save Pond Hockey -turnauksen avulla kerättiin varoja kosteikon rakentamiseen
 

Save Pond Hockey -turnauksen avulla kerättiin varoja kosteikon rakentamiseen

20.08.2020 07:53

Joensuun ensimmäisessä Save Pond Hockey -pipolätkäturnauksessa kerättiin varoja yhteensä reilut 3000 euroa. Hieno summa ja ennen kaikkea hieno päivä!

Tapahtuman ansiosta kerätyt varat ovat osa Joensuun kaupungin omarahoitusosuutta Murtosuon kosteikon rakentamisessa. Kosteikon rakentamisesta huolehtii Maa- ja metsätalousministeriön SOTKA-hanke.

Rakennettava Murtosuon kosteikkoalue on yhteensä noin 15,5 hehtaarin kokoinen ja se on aikaisemmin toiminut turvetuotantoalueena.

Kosteikon rakentamisella ja ennallistamisella voimme palauttaa alueen monimuotoisuuden. Kosteikko suunnitellaan ensisijaisesti puolisukeltajasorsien poikue-elinympäristöksi, mutta ne soveltuvat myös muiden vesilintujen lisääntymis- ja levähdysalueiksi. Kosteikko perustetaan patoamalla ja nostamalla vettä sekä lisäämällä mosaiikkimaisesti avovesialueita. Kosteikon ennallistaminen takaa sen, ettei turvealueelta vapaudu hiilidioksidipäästöjä ilmakehään. Kosteikkoa ympäröivät alueet metsitetään, näin kasvatamme samalla hiilinielujamme.

- Save Pond Hockey -turnauksen järjestäminen oli erinomainen tapa viestiä ilmastotoimista ja ennen kaikkea kerätä rahaa tärkeille kohteille, iloitsee ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen.

Voit katsoa videon Murtosuon kosteikon ennallistamisen aloittamisesta syksyllä 2020 Joensuun kaupungin YouTube-kanavalta. Kunnostaminen aloitettiin levittämällä traktorilla puutuhkaa ja vehnänsiemeniä entiselle turpeenottoalueelle.

SOTKA-hankkeen tärkeimmät tavoitteet:

  • Perustaa käytöstä poistuneelle turvetuotantoalueelle monitavoitteinen kosteikko
  • Lisätä erityisesti vesilinnuille soveltuvia poikue-elinympäristöjä sekä ruokailu- ja levähdysalueita
  • Edistää vesiensuojelua parantamalla ravinteiden ja kiintoaineen sitoutumista kosteikolla
  • Lisätä maa- ja metsätalousalueen vesiensuojelua ja vähentää veden tulvimista (veden virtausnopeus hidastuu ja ravinteita poistuu kierrosta, kiintoaines laskeutuu ja sedimentoituu, kasvillisuus ja pieneliöt hajottavat typpeä ja ylivirtaamat tasaantuvat)
  • Edistää luonnon monimuotoisuutta
  • Lisätä alueen virkistyskäyttöä monitavoitteisesti

Miksi ennallistamme soita?

Osana Hiilineutraali Joensuu 2025 -ilmastotavoitetta sidomme ja kompensoimme vähintään 40 % vuoden 2007 päästötasosta.

Hiilinielut ovat paikkoja mihin hiili sitoutuu. Hiiltä sitovia paikkoja ovat esimerkiksi kasvava metsä, kasvipeitteinen maaperä ja muut maa-alueet, jotka sitovat hiiltä tai auttavat sen sitoutumisessa kuten suot ja kosteikot.

Joensuu on saavuttanut hiilineutraaliustavoitteensa jo vuosina 2012 ja 2016. Näinä vuosina metsiemme hiilinielut pystyivät sitomaan kaikki tuottamamme päästöt. Tilanne voi kuitenkin vuodesta toiseen vaihdella suuresti hakkuiden mukaan. Siksi on äärimmäisen tärkeää kasvattaa hiilinielujamme istuttamalla metsää jättömaille ja ennallistamalla kosteikkoja.

Lue lisää Kaikki hiilinieluistamme -sivulta

 

Lisätietoja

Jari Leinonen
ympäristönsuojelupäällikkö
jari.leinonen@joensuu.fi