Sisältöjulkaisija

angle-left Hiiliviisaat kylät
 

Hiiliviisaat kylät

13.06.2019 12:13

Kohti vähähiilisiä kyliä -hankkeen tavoitteena oli saada aikaan vähähiilisyyttä ja resurssiviisautta edistäviä kyläyhteisöjä maaseudulle. Hankkeessa oli uutta kokeilukulttuuria ja se kannusti kyläyhteisöjä löytämään paikallisia vähähiilisiä ratkaisuja. Tavoitteena oli nostaa vähähiilisyys ja konkreettiset ympäristöteot kyläyhteisöjen ja maaseutualueiden vahvuudeksi ja vetovoimatekijäksi. Keskeistä oli uusien, ilmastoystävällisten toimintamallien kokeileminen ja niiden vaikutusten arvioiminen. Hankkeen toteuttivat Pohjois-Karjalassa Maaseudun Sivistysliitto ja Suomen ympäristö keskus SYKE. 

Katso SYKEn esitteestä, millaisia kokeiluja kylillä tehtiin

Maaseudun Sivistysliiton Hiiliviisaus -lehti esittelee hankkeen aikana tehtyjä toimenpiteitä

Hiiliviisaus -kortit esittelevät lyhyesti kylillä tehtyjä ilmastotekoja ja menetelmä, joilla selvittää mikä ekoteko olisi kylällä ajankohtainen ja tarpeellinen

Maaseudun Sivistysliiton Hiiliviisaat kylät -sivusto