Teot Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö

Miten voimme elämäntapamuutosten kautta rajoittaa ilmaston lämpenemisen enintään 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti?

Suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki on tällä hetkellä 10 tonnia, kansainvälisen ilmastoraportin mukaan jokaisen tulisi päästä 3 tonnin tavoitteeseen, jotta voisimme rajoittaa ilmastolämpenemisen kriittiseen 1.5 asteeseen. Elämäntapojen muutoksilla on merkittävä vaikutus ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. Käsillämme on yksi suurimmista elämäntavan muutoksista.

Muutama vuosi takaperin Ilmastotori -hankkeessa Joensuussa kokeiltiin vähähiilistä huhtikuuta, jossa vapaaehtoiset kotitaloudet haastoivat itsensä kokeilemaan vähähiilistä ja materiaalitehokasta elämää. Nyt lähdemme  Ilmastokorttelieissa samoin ajatuksin kokeiluun yhdessä taloyhtiön kanssa. Joensuussa 1,5 asteen elämäntapa haasteen ovat vastaanottaneet 11 kotitaloutta Kanervalaisesta taloyhtiöstä.

 Elämäntapa kiihdyttämöön osallistuvat kotitaloudet pääsevät laskemaan oman hiili- ja materiaalijalanjälkensä, laatimaan kestävä elämäntavan tiekartan ja kokeilemaan kestäviä elämäntapoja yhdessä naapureidensa kanssa.

Kiihdyttämössä kerätyn tiedot perusteella kaupungit ja maat voivat kehittää palveluitaan kohti kestävämpää arkea ja siten mahdollistaa kestävät elämäntavat. Muista kaupungeista poiketen D-mat tutkii Joensuussa taloyhtiön asukkaiden hiilijalanjälkeä. Kokeilulla selvitämme, miten tai kuinka paljon taloyhtiön päätöksillä ja toimenpiteillä voidaan vaikuttaa asukkaiden henkilökohtaisiin päästöihin.

Kansainvälisessä kiihdyttämössä on mukana kotitalouksia seitsemästä maasta: Suomesta, Tanskasta, Saksasta, Espanjasta, Sveitsistä, Meksikosta ja Intiasta. Ensimmäisenä vuonna mukana oli kahdeksan kotitaloutta, vuonna 2019 tavoitteena on saada mukaan 500 ja kolmantena vuotena 10 000 jokaisesta maasta. Projektin keskuskoordinaattorina toimii saksalainen Wuppertal-instituutti ja Suomessa sitä koordinoi D-mat oy.

 

Kaikkea ei tarvitse tehdä yksin.

 

Tutustu 1,5 asteen elämäntapa haasteen vastaanottaneisiin kotitalouksiin.